Stora Arkanan – de 22 triumfkorten speglar de stora livsfrågorna

 

En tarotlek innehåller 78 bildkort. I en tarotlek hör 22 kort till stora arkanan och 56 kort till lilla arkanan. Kortleken jag använder här är Rider Waite Tarot, målad av Pamela Colman Smith, under ledning av Arthur Edward Waite.

De 22 korten i stora arkanan kallas också för triumfkort. De har att göra med de stora livsfrågorna och speglar var vi befinner oss i vår livsresa.

Om korten från stora arkanan dominerar en läggning tyder det på att den som blir spådd står inför stora frågor i livet just för tillfället.

Kom ihåg också att lyssna på ditt inre vad bilderna säger dig. Din intuition är den kanal där det andliga kan tala genom till dig.

Narren

0 Narren (The Fool)
En ung man står på kanten av en klippa. Han har sina jordiska ägodelar i ett litet knyte. En hund skäller vid hans fötter för att varna honom för faror.
Narren kan vara en person som gillar att ta risker men förväxla inte detta med vårdslöshet.
Narren tycker om förändring och äventyr och resor.
Kortet kommer ofta upp i en läsning för att signalera att någon är redo för förändring.
Det kan betyda att en resa väntar.
Tänk på att narren står vid ett stup. Det kan tyda på att det nya som väntar innefattar vissa risker. Samtidigt är natten orädd och oförskräckt och har en hund, en god vän, med på färden.

Det kan finns anledning att inte kliva rakt ut och att inte vara alltför oförsiktig även om kortet i och för sig signalerar att nu är det dags för ett nytt äventyr.
Narren betyder oftast att det är dags för förändring, att våga ta steget.

Nyckelord: En ny början väntar, valmöjligheter oskuldsfullhet eller obetänksamhet, galenskap
Upp-och-ner-vänt: Nonchalans, vårdslöshet, tankspriddhet, likgiltighet, fåfänga, osäkerhet, kontroll.
När kortet kommer upp-och-ned-vänt signalerar det våghalsighet, oansvarighet och risktagande.

Magikern

I Magikern (The Magus)
En ung man i röd mantel med tecknet för oändlighet ovanför huvudet. Vid ett bord har han symboler för de fyra elementen: Stav (Eld), Bägare (Vatten), Svärd (Luft) och Pentagram (Jord).
Ett kraftfullt kort som säger att den som läggningen görs för nu har hög energinivå och det är hög tid att förverkliga drömmar, att handla istället för att längta.
Magikern råder också till att fokusera på målen och inte låta slumpen distrahera med falska möjligheter som inte för till målet.

Magikern signalerar att det är balans mellan det andliga och det materiella. När någon är har balans på det andliga och det jordliga känner denna person en inre frid.

Magikern uppmanar till att fånga dagen och ta aktiva steg för att genomföra idéer.

Nyckelord: Diplomati, skicklighet, självförtroende, resurser, handling
Upp-och-ner-vänt: Oro, fallenhet för dåligheter, osäkerhet.
När kortet kommer upp-och-ned-vänt signalerar det osäkerhet och för mycket kontroll.

Översteprästinnan

II Översteprästinnan (The Priestess)
Hon har ett solkors på sin bröst, i händerna håller hon de judiska torah-rullarna. Hon står vid ingången till ett tempel mellan en svart och en vit pelare. Allt på bilden är symboler för religon och andlighet.
Kortet dyker upp för att påminna om att intuitionen är det viktigaste vi har, det är vår största gåva. Kortet kan komma upp för att påminna om att lyssna mer på sin inre röst.
Översteprästinnan är dessutom den diplomatisk karaktär och står för förmågan att medla. Det kan betyda att den som läsningen gäller behöver finna mer balans och inte ska tillåta andra att utnyttja och manipulera. Kan också betyda att personen har förmågan och uppdraget att medla.

Översteprästinnan uppmanar till att meditera, att ge sig själv tid att reflektera och ge tid åt det andliga. Sök i det inre efter kontakt med intuitionen.

Nyckelord: Andlighet, visdom, intuition, kunskap, trohet, tystnad, stillhet
Upp-och-ner-vänt: Hemligheter, manipulation, moralist, ytlighet.

Kejsarinnan

III Kejsarinnan (The Empress)
Hon sitter på kuddar i ett grönskande landskap. Hon är gravid och är en symbol för livet och en ny början. Hon är en modersfigur som kan betyda skapande, födelse eller utveckling av ett nytt projekt.

Kejsarinnan är en person som står för det vackra i livet, för generositet och är en omhändertagande, moderlig person.

Kortet är en symbol för överflöd, utveckling och skönhet.
Det kan betyda att den som kortet dyker upp för längtar efter förändring i livet och just nu har den energin som behövs för att ta itu med det som hen längtar efter. Kanske är det att möblera om, att skapa en fridfull miljö, kanske är det att sätta igång något annat projekt? Det är bra läge nu för att så frön för en förändring.

När kortet dyker upp i en läsning kan det betyda att personen har en tendens att vara överbeskyddande gentemot sin familj eller sina nära. Personen är ofta den förnuftiga som kan se klart och ge goda råd. Men se då till att inte komma med råd när som helst, känn efter att råden är önskade.

Nyckelord: Fertilitet, kreativitet, moderlighet, vänlighet, överflöd
Upp-och-ner-vänt: Komplicerade förhållanden, obeslutsamhet, osäkerhet, bristande förmåga att ta hand om sig själv.

 

IV Kejsaren (The Emperor)
Kejsaren sitter på en tron av sten. Han är klädd i rött och skor av metall. Han har en tom omgivning, för han behöver inget överflöd för att visa sin styrka och auktoritet.

Kejsaren är en symbol för en manlig respekterad karaktär. Det kan vara en lärare, en chef, en läkare, en advokat, en farbror, en farfar …

Han står för den universella principen personlig makt och ledarskap.

Kejsaren är stark och har makt men för att vara en bra person med makt kräver det att kejsaren också är ödmjuk, diplomatisk, lyhörd. Att ha makt är att tjäna andra. Den mäktige har fått andras förtroende.

Ofta kopplas detta kort till förmågan att vara analytisk och kunna tänka kritiskt.

Kortet kan också dyka upp i en läsning för att säga till någon som brottas med en auktoritet att det är dags att lita på egen kraft.  Ta reda på fakta och bakgrund och lita på dig själv och din egen förmåga att ta rätt beslut.

Nyckelord:
Pionjär, upptäckare, ledare, mod, initiativ, kreativ visdom, resor, ledarskapsförmågor, vilja till handling, äventyrslusta, ny början, faderskap, auktoriteter och chefer.
Upp-och-ner: Bristande omdöme, ingen tydlig riktning.

 

V Översteprästen (The Hierophant)
Översteprästen som har en röd fotsid klädnad sitter på en stol med fötterna på en låda med två överkorsade nycklar framtill. Vid hans fötter sitter två tjänare som verkar vänta på hans instruktioner.

Översteprästen kallas för ”läraren, rådgivaren och konsulten”. Han är en symbol för lärande och utbildning. Den som kortet dyker upp för kanske behöver få råd av någon klok person i sin närhet.

Översteprästen är en upplyst karaktär, någon som praktiserar sin andlighet dagligen och kan stå för kärlek i en ren form. En kristuslik karaktär som ser den medmänniskor och kan ge det som behövs, vilket inte alltid är det den andre önskar och vill ha. Översteprästen har gått igenom mycket och han har omvandlat detta till visdom.

Nyckelord: Andlighet, religion, tradition, nåd. barmhärtighet, godhet, giftermål, rådgivare, initiativtagare, inre vägledare, inre utveckling, lyssna till hjärtats röst, studier, familjeproblem, gamla mönster och föreställningar
Upp-och-ner-vänt: svaghet, överdriven vänlighet, dåraktig storslagenhet, dömande

Nyckelord:
Andlig mästare, religioner, livsåskådningar, lärare, rådgivare, initiativtagare, inre vägledare, inre utveckling, lyssna till hjärtats röst, studier, familjeproblem, gamla mönster och föreställningar.

VI De Älskande (The Lovers)
En naken man och en naken kvinna (Adam och Eva) står framför trädet med den förbjudna frukten, äpplen, och ovanför dem syns ärkeängeln Rafael.
Kortet kan tolkas på lite olika sätt. Det står dock för passion. Om den som läsningen görs för längtar efter att hitta ett kärleksförhållande tyder kortet på att det snart kommer att förverkligas. För den som har ett förhållande tyder kortet på att detta kommer att fördjupas, förstärkas. Det kan också syfta på en passion för ett nytt projekt.

Hur kortet ska tolkas styrs av de omgivande korten. Dyker kortet upp nära Solen förstärks betydelsen av stark kärlek eller passion. Dyker Månen upp nära kan det istället berätta om att där finns lögner och svek.
Ärkeängeln Raphael syns bakom mannen och kvinnan. Raphael är ängeln för kärlek och läkning och han påminner ofta om att släppa fram kärlekens läkande kraft, både till sig själv och till förhållandet.

Nyckelord: Kärlek, harmoni, kloka beslut, skönhet, attraktion
Upp-och-ner-vänt: Frustration i förhållanden, motstridigheter, separation, disharmoni

VII Vagnen (The Chariot)
En soldat står i sin vagn som dras av två sfinxer. Den ena sfinxen är vit och den andra svart. Det ser ut som om de två sfinxerna vill dra åt var sitt håll.

Att de två sfinxerna är vända åt var sitt håll och inte är fastkedjade vid vagnen tyder på att det finns ett val att göra där utgången är osäker. Kortet symboliserar en period av osäkerhet.

Om den som läsningen gäller står inför utmaningar och turbulens är det viktigt tt behålla lugn och balans, att inte låta känslorna ta överhanden.
Att stå inför val och utmaningar med turbulens behöver inte vara negativt.  Vägen till ett mål kan ha hinder som vi lär oss av något under färden.
Kortet tyder absolut på att förändringar är på gång men påminner om att vi har val och bör känna in vår intuition och inte låta andras åsikter och idéer styra utan själva ta kommandot i vagnen.
Nyckelord: Triumf, beslut, att ta kontroll, valsituation, hämnd, svårigheter
Upp-och-ner-vänt: Utan kontroll, konflikt, tvister, uppror, nederlag.

VIII Styrka (Lust)
En kvinna med fotsid ljus klänning med blommor som förkläde håller försiktigt upp gapet på ett lejon, Kvinnan har ett evighetstecken ovanför huvudet.
Nyckelord: Mod, styrka, disciplin, energi, företagsamhet, framgång
Upp-och-ner-vänt: Maktmissbruk, tyranni, splittring, svårigheter, svaghet, överväldigad av situationen

 

 

 

 

 

 

IX Eremiten (The Hermit)
En eremit står i dunklet och håller upp en lykta med ena handen och har en vandringsstav i den andra.

Nyckelord: Försiktighet, klokhet, omtänksamhet, avskildhet, meditation, retreat
Upp-och-ner-vänt: Slughet, överdriven försiktighet

 

 

 

 

 

 

 

X Lyckans hjul (Fortune)
Ett kort med många symboler på. Lyckohjulet, Fortunas hjul, snarrar och runt på hjulersyns bokstäverna Taro/rota blandade med hebreiska tecken för Guds namn. I kortet fyra hört syns de fyra symbolerna för Nya testamentets evangelister: Matteus – ängel, Markus – lejon, Lukas – tjur, Johannes – örn, en orm syns ringlande bredvid och en flygande djävulsfigur.
Nyckelord: Öde, lycka, förändring ekonomi, tur
Upp-och-ner-vänt: Tillväxt, överflöd, övermått, misslyckande, otur

 

 

 

 

 

 

XI Rättvisan (Adjustment)
Rättvisan sitter på en tron med röda kläder och har ett svärd i ena handen och en våg i den andra handen.

Nyckelord: Balans, sanning, rättvisa, harmoni, opartiskhet
Upp-och-ner-vänt: Missbruk av rättvisa, svårigheter med lagar, skenhelighet, fördomar

 

 

 

 

 

 

 

XII Den hängde (The hanged man)
Den hängande mannen hänger upp och ner, med höger fot fastbunden i ett träd. Mannen ben bildar ett gnostikerkors. Han har en lysande gloria rund sitt huvud.

Nyckelord: Limbo, befrielse, prövningar, offer, omtänksamhet, profetia, befrielse, hitta nya synvinklar
Upp-och-ner-vänt: Egoism, obeslutsamhet

XIII Döden (Death)
Ett skelett i rustning rider på en vit hst och lämnar förödelse efter sig. I handen har skelettet en flagga med en vit ros, som ska förklara fred. En helg man väntar i bön meden solen går upp bakom ryggen på mannen.
Nyckelord: Förändring, avslut och nystart, transformation
Upp-och-ner-vänt: Krossade förhoppningar, tröghet, drömmar, stagnation, oförmåga att gå vidare

XIV Måttfullhet (Temperance)
Ärkeängeln Mikael med en solskiva i pannan häller livets vätska från en bägare till en annan. På bröstet har han en kvadrat med en gyllene triangel i. Han doppar ena foten i vatten och är omgiven grönskande miljö och solen håller på att gå upp.
Nyckelord: Läkning, balans, tålamod, måttfullhet, tålamod
Upp-och-ner-vänt: Motstridiga intressen, separation, fientlighet, obalans

XV Djävulen (The Devil)
En man och en kvinna står på främre delen av kortet. De har en kedja kring halsen och är sammanbundna. Bakom dem står djävulen som har gethorn.

Nyckelord: Materialism, slaveri, övervåld, slaveri, häftighet, något ödesbestämt men inte nödvändigtvis något ont, överbelastad av ansvar
Upp-och-ner-vänt: Svårigheter, blindhet, något ont ödesbestämt, småsinthet, komma över hinder, släppa taget

XVI Tornet (The Tower)
En torn där blixten slår ned, eld sprakar ur tornet och en stor gyllene kungakrona som varit tak på tornet flyger i luften och två människor faller ner från tornet.
Nyckelord: Förstörelse, elände, inte förutsägbara problem, kaos, förtvivlan, förlust, något som händer snabbt
Upp-och-ner-vänt: Som vid rättvänt fast inte lika kraftfullt, fångenskap, förtryck, undvika katastrof, undvika förändring

XVII Stjärnan (The Star)
En naken kvinna häller läkande vatten ur två behållare, en häller hon i en damm och en i marken. PÅ himlen en stark lysande stjärna omgiven av sju mindre stjärnor, som många menar representerar våra sju chakran och behov av balans.

Nyckelord: Inspiration, möjligheter förhoppning, goda avsikter, men kanske också betyda förlust
Upp-och-ner-vänt: Ouppfyllda förhoppningar, förlust, arrogans, högmod, oduglighet, obalans

XVIII Månen (The Moon)
En hund och en varg ylar mot månen medan en kräfta kryper upp ur vattnet.
Nyckelord: Svek, fara, förtal, illusioner, känslor, besvikelse, okända fiender
Upp-och-ner-vänt: Obeständlighet, varning, försiktighet

XIX Solen (The Sun)
Ett naket litet barn rider barbacka på en häst och en stor sol lyser upp himlen och bakom barnet och hästen syns en mur med solrosor. En stor fana vajar från muren. Ett kort som utstrålar glädje och oskuldsfullhet.

Nyckelord: Kärlek, harmoni, lycka, tillfredsställelse
Upp-och-ner-vänt: Samma som rättvänt men något svagare kan också vara bristande framgång, ledsenhet

XX Yttersta domen (The Aeon)
Ärkeängeln Gabriel blåser i en trumpet och nakna män, kvinnor och barn är glada för att äntligen få komma till himlen.

Nyckelord: Genombrott, förnyelse, tillit
Upp-och-ner-vänt: Dröjsmål, svaghet, överläggning, klenmod, besvikelse

XXI Världen (The Universe)
En naken kvinna som bara har en lång sjal omkring sig dansar i en stor krans, i vardera han har hon en stav. På varje hörn av kortet finns en symbol, det är samma fyra symboler som på lyckohjulet och de representerar de fyra elementen och/eller de fyra evangelisterna i Nya Testamentet.

Nyckelord: Rörelse, förändring, fullbordan, belöning, framgång, flykt
Upp-och-ner-vänt: Tröghet, lättja, brist på initiativ och vision