De fyra elementen och lilla arkanan

Lilla arkanan innehåller 56 kort indelade i fyra sviter som har tio numrerade kort och fyra hovkort var.
De fyra sviterna kallas på svenska för pentagram, svärd, stavar och bägare. Pentagram kallas ibland också skivor eller mynt.
Varje svit hör ihop med ett av de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten. På vissa tarotlekar, exempelvis i Doreen Virtue och Radleigh Valentines änglatarotlek, är sviterna indelade och namngivna efter elementen istället och heter alltså fire, water, air och earth.

Jordelementet, pentagram, är det mest fysiska elementet och handlar om jordfasta ämnen och materiella aspekter som pengar, ekonomi, hemmet.

Luftelementet, svärd, har med tankar att göra och berättar saker om idéer, konflikter, dagdrömmar och visioner.

Eldens element, stavar, har med andekraft att göra och berättar saker om ambition, energi och drivkraft och kan ha med förmåga att få saker att bli gjorda och med vårt arbetsliv och karriär.

Vattenelementet, bägare, har med känslor att göra och berättar om kärleksliv, familj, vänner och hur vi beter känslomässigt och hur vi hanterar relationer.

Här kan du läsa mer om lilla arkanan

Vad används tarot till?

Tarotkort kan användas till att spå, sia om framtiden. De kan användas under personlig rådgivning och de kan användas under kontakt med andevärlden. Andevärlden är ett allmänt ord för de själar och /eller andar som inte längre är i sin fysiska kropp.

Jag märkte att tarotkort talar till mig. När jag gått kurser i mediumskap, att kommunicera med andevärlden, har jag märkt att jag med kortens hjälp ofta kan hitta de bevis som ger starka budskap och besked. Därför har jag bestämt mig för att lära mig mer på djupet om tarotkorten och hur jag kan använda de till stöd när jag ger människor personlig eller andlig rådgivning.

Tarotkortens historia

Det är inte helt lätt att hitta tarot-kortens historia och ursprung. Det finns många teorier men vetenskapligt korrekt konstaterade fakta är svåra att hitta.

Man vet inte ens med säkerhet varifrån ordet Tarot kommer. Kunskapen om korten har troligen överlevt genom muntlig tradition, enligt vissa i tusentals år. Enligt wikipedia finns ordet tarok-kortlek (alltså med k i slutet för t) som svensk benämning redan på 1500-talet och som tarot-kortlek från 1980-talet.

De äldsta bevarade Tarotkorten är från Italien på 1300- och 1400-talen.

I boken Tarot – Lär dig tolka korten skriver Kim Arnold att ordet ”tarot” troligen kommer från floden Taro i norra Italien, där Tarocchi var ett populärt spel under tidigt 1400-tal. Tarot var då ett kortspel, inte ett verktyg för att förutsäga framtiden. Den användningen kommer först under sent 1700-tal.

Det finns olika teorier om varifrån tarot kommer. En teori är att de kommer från det fornegyptiska riket och andra teorier säger att korten under medeltiden kom först till Europa antingen med Resandefolket, tempelriddare eller de muslimska morerna. En annan teori är att albigenserna, en gnostisk sekt som fann i södra Frankrike under 1100-talet, skapade korten.

Under slutet av 1800-talet och under 1900-talet ökade intresset för Tarot och kortleken fick många olika nya utseenden. En att de mest kända är den som utformades av Aleister Crowley med hjälp av sin illustratör Frieda Harris. Crowley utgick från den egyptiska mytologin men har vävt in många andra trossystem i sin lek.

Tommy Westlund skriver i en artikel att
Den första bevarade omnämningen av något som anses vara tarotkort härrör sig från februari 1392. Den franske kungen Karl VI betalar då, genom sin skattmästare Charles Poupart, för ”tre färglagda kortlekar”, målade av Jacquemin Gringonneur. Denna samling, bestående av sjutton kort, finns numera i Bibliothèque Nationale i Paris. Dock råder det nu en stor skepsis till om dessa kort verkligen är de som omnämns i den franska bokföringen. Bland annat påvisas att de målade dräkterna på korten antyder sent 1400-tal.

Han har också samlat olika förslag varifrån ordet tarot kommer:
Taro: flod i norra Italien
Orat (latin): ”prata, argumentera”
Rota (latin): ”hjul”
Taru (hindu): ”kortlek”
Tarosh (egyptiska): ”den kungliga vägen”
Torah (hebreiska): ”Lagen”
Thoth: den egyptiska visdomsguden
Ator: från den egyptiska gudinnan Hathor
Troa (hebreiska): ”port”
Tarotee (franska): anses syfta på ett mönster på kortens baksida