Medier, spiritualistiska föreningar/kyrkor och kursgårdar

21sep - av Rose - 0 - i Mediumskap

Svenska föreningar, centrum och kyrkor

Elfving Institute: Camilla Elfving
Camilla Elfving (fd Persson) är andlig lärare, spiritualistiskt medium och författare.
Camilla fick uppleva en esoterisk initiatorisk invigning i sina tonår med mängder av utomkroppsliga resor och kontakt med högre medvetanden.
Camilla utövar alla former av mediumskapet – mentalt mediumskap, transmediumskap och en del former av fysiskt mediumskap. Hon har lång skolning bakom sig och har sedan början av 2000-talet deltagit i mängder av kurser och utbildningar både i Sverige och på The Arthur Findlay College i England. Camilla är diplomerat mentalt medium.
Har sitt center i Stockholm.

Engelen – Smedjebackens Spiritualistiska Center
En Spiritualistisk förening sedan 2007, med snart 200 medlemmar. Deras vision är att vara länken mellan sökande, sörjande och utvecklande människor. Deras säte är i Smedjebacken i södra Dalarna.
Från hemsidan:
Privatsittning/ tarotläggning, healing/MDT behandling och seans sker i vår lokal i Smedjebacken.
Ej genom telefon eller mail
Kurser i mediumskap,andlighealing samt Encausticart
Medialautvecklings- och meditationscirklar
Anordnar vår och höst Hälsomässa på Wanbo herrgård

Fridfullt
Håller till i Köping. Har kurser, seanser, andlig-energirådgivning för hus och fastigheter, (husrensning) healing & privatsittningar.
Berättar på sin hemsida:
Vi är ett par som heter Inger & Tobbe, bor i Valskog som ligger i Kungsörs Kommun i Västmanland. Ett gemensamt intresse vi har är mediumskap som vi har utvecklat under flera år. Vi är fortfarande under utbildning för det krävs hårt arbete och disciplin för man blir inte ett medium efter en helgkurs.
Våran filssofi är att hålla mediumskapet så enkelt som möjligt , vi tror inte på att det finns onda andar och på våra kurser pratar vi inte heller om guider eller änglar. För oss är det viktigast att kunna bevisa att våra nära och kära finns med oss från andra sidan.

Lifeforum

Healing, hypnos, kurser. Håller till i Stockholm.

Lila Kompassen
Spiritualism, healing och mediumskap. Håller till i Stockholm. Privatsittningar, gruppseanser, storseanser, workshops,cirklar och k.urser

Lyztran
Drivs av Jane Lyzell som tidigare drev den spritualistiska kursgården Ramsbergsgården.
Lyztran erbjuder kurser och konsultationer inom spiritualism, mediumskap, healing, hälsa och andlig filosofi, med över 30 års erfarenhet.
Vi erbjuder även en unik medlemsportal med massor av information, övningar, verktyg, forum mm. som direkt sätter fart och hjälper dig i din andliga, mediala och personliga utveckling. Här kan du börja att ta reda på mer information om de ämnen vi berör, läsa artiklar, göra test prova en del av de övningar vi använder på våra kurser mm. Skapa ett gratis medlemskonto här>>
För dig som har behov av privat konsultation så har du möjlighet att boka en privatseans, andligt/ medialt samtal eller healing.
Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig att utvecklas personligt, andligt och medialt.
Med rötterna från den spiritualistiska läran och från gamla beprövade kunskapskällor, har vi hämtat dessa erfarenheter och vårt mål och syfte är att dela dem med dig.

New Beginnings
Drivs av det brittiska mediet Jeff Jones.
Ett spiritualistiskt & Holistiskt center i hjärtat av Stockholm:
På New Beginnings finner du utbildning och utveckling inom alla aspekter av andlig- och personligutveckling, Spiritual Healing, Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Generell terapi, Andlig rådgivning, Mediala konsultationer, Massage och andra former av holistiska och komplementära behandlingsformer.

Sanningssökarna
Spiritualistiska Sällskapet Sanningssökarna – Sveriges i bruk äldsta spiritualistiska förening som bildades 1904.
Sällskapet har sitt säte i Stockholm – Det är en idéell förening som anordnar storseanser, föredrag samt vad som på programmet övrigt anges.

Speak of Spirit
Två positiva, jordnära & raka kvinnor som älskar Spiritualismens vackra filosofi. De beskriver sig själv:
Vi arbetar hårt för att lära ut att mediumskapet är så mycket mer än att “tala med de döda.”
Att det är en väg till andligt uppvaknande och personlig utveckling.

Stockholms Spiritualistiska Förening
Stockholms Spiritualistiska Förening har under nittio år spridit kunskap och vägledning i spiritualismens anda genom att anordna möten för seanser, healing och kurser.
Spiritualismen är en vacker och kärleksfull livsåskådning, med filosofin att alla människor har lika värde, eftersom vi alla kommer från samma källa, oavsett religion eller trosuppfattning.
Som spiritualist tror du på en universell kraft, som ger vägledning och styrka i livets skeenden.
Spiritualismen visar att livet fortsätter efter döden och att kontakt med andevärlden är möjlig. Mediumskapet är spiritualismens medel för att kontakta andevärlden och är det som framförallt särskiljer spiritualismen från andra religioner och filosofier.

Sveriges spiritualistiska kyrka
Kyrkan sprider kunskapen om att livet fortsätter för evigt och hur man kan använda den kunskapen i våra liv. Kyrkan menar att religion baseras på andras upplevelser medan andlighet baseras på egna upplevelser.
Från kyrkans hemsida:
Det som förenar oss är den spiritualistiska filosofin och förståelsen att livet inte upphör med den fysiska döden utan är evigt, vilket bevisas dagligen världen över på Spiritualistiska seanser.
Vi är religiöst och politiskt obundna. Alla är välkomna oavsett tro eller hudfärg.
Hos oss kan du komma på gudstjänster, privata sittningar (enskild kontakt med andevärlden), demonstrationer (s k storseanser), kurser och cirklar inom mediumskapets olika grenar, enskilda samtal, healing med mera.

The Church Of Good Will
The Church of Good Will är ett religiöst obundet trossamfund som bygger broar mellan olika trosuppfattningar istället för att bygga sin gemenskap på fasta trossatser.
Vi verkar för att skala bort kulturell påverkan, makt, hierarki och annat som vi menar inte har med tro att göra. Under lager av påverkan är alla religioner i sin renaste essens densamma.
Låt denna grundtro förena oss i gemenskap, där respekt och kärlek är av större vikt än något annat.
Låt oss skapa en gemenskap som bygger på medmänsklighet och medkänsla med varandra. Tillsammans kan vi alla via våra handlingar och tankar skapa en mycket bättre värld att leva i.
Det finns en högre kraft och livet är evigt för anden och i grunden är allt kärlek.
The Church of Good Will är ingen frikyrka, utan en fri kyrka.

Öppna Spiritualister
Vi vill förankra spiritualismen in i tvåtusen talet genom att sprida kännedom om spiritualismens filosofi som en naturlig livsåskådning.
Vi vill visa spiritualismens inverkan på det vardagliga livet, där andevärlden hjälper till att skapa förståelse och ett vidgat medvetande och helande.
Med spiritualismen vill vi visa att alla kan finna ett högre mål med sina liv och på så sätt skapa en värld där alla är betydelsefulla och kan leva upp till sin fulla potential.
Genom kontakter med andevärlden, föredrag och kurser ger vi intresserade möjlighet att ta del av kunskap och ett högre tillstånd.

Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiska Center
Kurser och cirklar, inom andlig utveckling.
Storseanser
Transmediumskap/demonstration
Privatsittning.
Träningsseanser
Öppen Cirkel
Healingklinik

Svenska medier
Helena Vestin
Medium, healer och multidimensionell terapeut. Ordförande i Spiritualistiska Sällskapet Engelen. Finns i södra Dalarna i byn Smedjebacken.

Mait Bärnsten
Har varit verksam som medium och djurkommunikatör i 20 år. Mestadels varit verksam i Göteborgsregionen men har arbetat på de flesta platser i Sverige.

Mia Ottosson
Har sin bas i Kungälv, strax utanför Göteborg. Håller kurser, seanser och sittningar runt om i Sverige och utomlands. Lärare på Arthur Findlay College i England.

Yvonne Ackermann i Stockholm
Mediumskap och healing.

Brittiska medier
Billy Cook
Gordon Smith

Spriritualistiska kursgårdar utanför Sverige
Arthur Findlay College i England
Arthur Findlay College, Stansted Hall, was gifted to the Spiritualists’ National Union by J. Arthur Findlay, MBE, JP, a former Honorary President of the Union, and in accordance with his wishes is administered by the Union as a College for the advancement of Psychic Science.

Mr Findlay bought the estate in 1923 upon his retirement from business and first mooted the idea of a Spiritualist College at Stansted to the Union in 1945. After personal contacts with three successive Union Presidents a will was drawn up and in 1954 the National Council accepted the proposed bequest of Stansted Hall with an endowment. This was followed by a later gift in the form of stock to be used for furnishing and decorating, and in 1964, a year after the death of his wife, Mr Findlay transferred the Hall, grounds and endowment to the Union. Mr Findlay passed to the higher life in July 1964.

Zwanenhof i Nederländerna
Since 1st of January 2012 Patrick Jägers and Joke Mijdam took over the Zwanenhof from the Redemptorist Fathers and started it up as a Centre for Training and Deepening. Together with Paul Jacobs, José Gosschalk and Nicole de Haas, a good range of courses has evolved in the field of Intuitive development and Mediumship that continues to grow and deepen: from six courses in 2013 to thirteen in 2014. And we are delighted that we will be able to offer 23 courses in 2015. All provided by the best trainers in the field of English Mediumship. These past years of meditation and connection with the Spiritual World, combined with a rich spiritual and religious history, make the Zwanenhof a special place to stay: A place where you can get closer to your own strength and spirituality.