Tarotskolan: Hovkorten i Stavar – page, riddare, drottning och kung i Stavar

Korten har inte någon statisk betydelse. Vad korten betyder påverkas av var i en läggning de kommer upp, vilka kort som finns omkring kortet och också vad den som ska tyda korten känner intuitivt.

Lilla Arkanan innehåller 56 kort som är indelade i fyra sviter: Bägare, Stavar, Svärd och Pentagram.
Lilla Arkanan tar upp praktiska vardagsfrågor.

Varje svit består av 14 kort: tio numrerade från ett (ess) till tio och fyra hovkort: page (i en del lekar prinsessa), riddare (i en del lekar prins), drottning (ibland dam) och kung.

Här tar jag upp de fyra hovkorten i Stavar som hör ihop med eldens element och är ett uttryck för ande som har med ambition, drivkraft, energi, jobb och karriär att göra. Saker som har med vårt arbete att göra och med vår förmåga att få saker gjorda.

Page i Stavar hör ofta ihop med orden äventyr, nystarter och upptäckter.
Page i Stavar har att göra med spontanitet och att vara impulsiv, att ha entusiasm. Om kortet dyker upp på en plats för den person som läggningen gäller kan det handla om att den personen bör bevara sin spontanitet och vara positiv men akta sig för att vara för impulsiv, att inte låta sin ilska explodera för snabbt. Om kortet ligger på platsen för omgivningen kan det betyda att personen har spontana människor omkring sig eller att de uppfattar person som spontan eller impulsiv.
Page i Stavar är en person som tycker om att ha roligt och det är en fri själ som inte gärna är bunden. Det är en person som det är roligt att vara tillsammans med, en god vän. En själ som gärna ger sig av på äventyr, på resor, en själ som älskar och längtar efter utmaningar och spännande upplevelser.
Kortet kommer ofta upp när det finns en längtan efter att vara mer spontan, kan innebära en uppmuntran att våga bryta gamla mönster. Det kan signalera att det är en person som känner att han/hon har fastnat i gamla hjulspår och nu vill ut på en ny väg, en ny period i livet.
Kortet betyder ofta goda nyheter som har med familj och vänner att göra.
Kortet kan betyda att en ny vän eller en ny kärlek väntar runt hörnet.
Upp-och-ner-vänt betyder kortet depression, bakslag, nedstämdhet, ur balans, instabilitet.

Riddare i Stavar har med orden mot, vision och energi att göra. På bilden ser vi en riddare som sitter säkert på en häst som stegrar sig. Riddaren är beredd att ge sig ut på en resa. Det ser ut som att han är i en öken, det är hett och det är en karg omgivning.
Kortet talar om att nu är det tid för att handla, tid att agera och vara snabbhet, en tid med inspiration och motivation. Hinder som funnits är borta eller är inga problem att ta itu med. Situationer som verkat stå stilla flödar nu över att möjliga vägar och lösningar.
Personen riddare i Stavar kan vara en aggressiv och väl självsäker person, påstridig och ska ha rätt.
Om kortet ligger på platsen för omgivningen kan det vara dags att vara observant på någon person i omgivningen som är väl aggressiv. Det kan vara läge att stå fast vid sina principer, inte låta den påstridige ta över bara för att den är aggressiv. Det kan vara viktigt att inte agera för häftigt mot denne utan att samla på sig underlag och alla fakta innan den diskussion sätts igång.
Kortet signalerar en kreativ period och med fart. Det är då viktigt att trots att det är tid för snabbhet att ändå ta sig tid att utvärdera de alternativ som finns.
När det handlar om relationer kan kortet ge rådet att ta det lite lugnare, att komma ihåg att när allting är på plats då flödar relation, kärlek och livet av sig själv.
Upp-och-ner-vänt talar kortet om dåligt självförtroende, frustration och tvivel.

Drottning i Stavar hör ihop med en sympatisk och förstående person och med energi, oberoende, självständighet och liv. På bilden sitter en drottning på en tron med en sta i ena handen och en solros i den andra. Vid hennes fötter sitter en svart katt som är koncentrerad på drottningen.
Kortet handlar ofta om att det är en person som utstrålar självförtroende och som är redo att ta sig an utmaningar. Det är en bra tid att söka jobb eller visa framfötterna och sikta på befordran.
Drottning i Stavar är en bestämd person som vet vad den vill och kan försätta berg. Ingenting kan stoppa denna person när den bestämt sig vart den vill.
Om den kortet gäller har funderat på att gå med i något sammanhang, en grupp av något slag, är det bra läge för det.
Det är dags att ta sig ur komfortzonen och visa världen sitt rätta jag.
Kanske finns det människor i omgivningen som behöver Drottningens stöd och hjälp. Drottningen är en generös person och den god vän som gärna stärker andras självkänsla och hjälper dem att förverkliga sina drömmar och mål.
Upp-och-ner-vänt tokas det som en oresonlig, aggressiv person, driven av hämndkänslor.

Kung i Stavar hör ihop med en person som är mogen, vis, vänlig och välutbildad. På bilden syns kungen som sitter på en tron och har en stav i sin högra hand och på staven har nya skott slagit ut. Kungen har en röd mantel.
Kortet talar om att nya möjligheter är på väg och där finns mycket kreativ energi.
Kung i Stavar är visserligen en person redo att ta risker men är samtidigt en ledarnatur och har därför kalkylerat och planerat sina utspel väl.
Kortet talar om att det är en bra tid för att ha ambitioner, bra tid att fatta rätta beslut och att låta arbetsviljan och entusiasm och motivation flöda.
Upp-och-ner-vänt talar kortet om en person utan skrupler, någon som är alltför impulsiv och intolerant.

Tarotskolan: Hovkorten i Svärd

Korten har inte någon statisk betydelse. Vad korten betyder påverkas av var i en läggning de kommer upp, vilka kort som finns omkring kortet och också vad den som ska tyda korten känner intuitivt.

Lilla Arkanan innehåller 56 kort som är indelade i fyra sviter: Bägare, Stavar, Svärd och Pentagram.
Lilla Arkanan tar upp praktiska vardagsfrågor.

Varje svit består av 14 kort: tio numrerade från ett (ess) till tio och fyra hovkort: page (i en del lekar prinsessa), riddare (i en del lekar prins), drottning (ibland dam) och kung.

Här tar jag upp de fyra hovkorten hos Svärd, som förknippas med luftens element. I en del tarotlekar används just namnet Air på korten i denna svit. Svärd (luftens element) förknippas med tankar, drömmar, idéer, ideologier, visioner, konflikter, strävanden och mål.

Page i Svärd
På bilden syns en ung man som håller upp ett svärd i luften. Han står högt upp på ett berg och han har vita lätta moln omkring sig.
Pagen i Svärd är en intelligent ung person som är redo att slåss för rättvisan. Ofta en vänlig och omtänksam person.
Det kan också vara en passionerad person som gärna diskuterar och argumenterar och för fram sina åsikter och ståndpunkter, kanske till och med fast han eller hon vet att han/hon har fel. Pagen i Svärd kan ha lätt för att byta åsikter och ha svårt för att fokusera uthålligt på sina mål.

Pagen i Svärd kan betyda en personlighet som har en känslig natur och som inte kompromissar när det gäller att kämpa för sina eller andras rättigheter.

Det är en karaktär som dock han vara väldigt hängiven en sak när han eller hon hittat rätt mål att fokusera på. Finner han/hon rätt väg i livet kan personen följa den vägen mycket hängivet.

Om kortet dyker upp för någon som känner sig orättvist behandlad av något eller någon kan kortet betyda att det är dags att stå upp för sin sak. Att nu ska han/hon inte backa förrän sanningen kommit fram.

Upp-och-ner-vänt betyder kortet att det är en slug person, någon som inte vill ge sig hän, en person med “mycket-prat-och-liten-verkstad”.

Riddare i Svärd
En riddare på en vit häst rider i full fart medan han svingar sitt svärd. Omkring dem syns vit moln som samlas men riddaren och hästen fokuserar på vad som är framför dem.
Kortet utstrålar kraft, energi, handling och brådska.
Riddaren i Svärd är en mäktig person, full av kraft och van att handla snabbt. Det kan betyda en tanklös person som bryr sig mer om sina egna behov och drömmar än andras behov.
Det kan betyda en person som tycker att han/hon alltid har rätt och det kan vara en person som är stridslysten och tvingar på andra sina åsikter.
Men det kan finnas positiva aspekter på kortet. Den kan betyda att nu är det rätt tid att sätta bollen i rullning, att sätta fart på projekt eller något som väntat på att få fart. Att energin som ger handling är på gång med full fart.
Kortet varnar dock för att ta genvägar för att komma till målet.
Om den korten handlar om är en person som älskar att prata och stå i centrum kan det finnas en varning här att välja noga när det är läge att prata och läge att vara tystare.
Det är viktigt att hålla känslor under kontroll och inte gå in i onödiga konflikter som leder till gräl, varnar kortet för också.
För den som ofta tänker för mycket innan han/hon handlar vill kortet uppmana att börja handla, att sluta tveka.

Upp-och-ner-vänt betyder kortet: Kommunikation som brister, idéer som har övergivits eller bör övergivas.

Drottning i Svärd
Drottningen sitter på en tron och hon är vänd åt höger. Hennes blick är bortvänd och hon håller ett svärd upprätt med höger hand, på ett defensivt sätt. Hon ser tankfull ut och molen hopar sig omkring henne. Em fågel syns långt upp i himlen.

Drottningen i Svärd är en person som gärna är för sig själv, hon är något av reserverad i sin karaktär. Men den som blir hennes vän tar hon till sig för livet. Hon väljer noga vem hon släpper in på livet. Men den hon tagit till sig är hon beredd att göra vad som helst för, hon är en trofast personlighet.

Hon har en vass tunga och skarpt intellekt.
Hon kan upplevas som en dömande person för hon är rättfram och säger som det är, säger vad hon tänker. Fast hon kan ha svårt att själv klara av att få kritik.

Ibland när kortet dyker upp är det en kvinna som går igenom något svårt, ofta en förlust, som en närståendes död eller en svår skilsmässa.

Kortet råder den som får upp kortet att tänka sig noga för i en turbulent situation. Ta hänsyn till alla aspekter, ta reda på vad som behövs före beslut. Se upp för gräl, är ett råd till denna person: försök vara neutral.
Upp-och-ned-vänt kort tolkas som grymhet, en inskränkt person, kallt hjärta.

Kung i Svärd
På bilden sitter kungen på en ton med en rak blick framåt Han har en krona på huvudet och mantel kring kroppen. Han håller ett svärd med höger hand. Bakom honom syns några fåglar och moln. Svärd är ju luftens element: tankarnas, idéerna, ideologierna, visionerna, strävandena, målsättningarna.

Tre ord sammanfattar kung i Svärd: integritet, intelligens och sanning.

Det kan vara dags att göra ett hugg genom illusionernas slöja och betrakta problem med öppna ögon, söka sanningen. Det är tid att visa mod, för den som kortet gäller har rättvisan på sin sida.

Kortet råder att hålla distans till problem och inte låta känslorna ta över och överrösta logiken. Kanske måste den det gäller söka råd hon någon expert för att hitta lösningen på något som skaver och oroar.

Kung i Svärd kan betyda att det finns någon i närheten som är en kunnig, duktig person som kan ge goda råd, kanske juridisk vägledning. Kortet uppmanar till att respektera dem som ger goda råd. Men samtidigt ska den som får råd inte gömma sina egna åsikter.

Det kan också vara ett kort som varnar för en person som är en riktig charmör och som kan prata sig ur all världens olika situationer.

Upp-och-ner-vänt betyder kortet orättvisa, dåligt självförtroende och envishet.

Boka personlig rådgivning med tarot

Jag heter Rosemari och har gått kurser i mediumskap hos flera duktiga medier och jag har varit engagerad i andlighet i många år och har gett ut en bok om bevis på att livet fortsätter efter den fysiska döden. Under senare år har jag upptäckt att jag har en förmåga att ge människor personlig andlig rådgivning med hjälp av tarotkort.

Min rådgivning är inriktad på att ge människor personlig rådgivning som andevärlden är med och influerar och påverkar – men jag tar inte uppdrag där den sökande söker direkt kommunikation med andevärlden. Det finns så många andra medier som är duktiga på det och son jag kan rekommendera flera. Min styrka, min gåva är att ge personlig rådgivning, med stöd av andevärlden.

Andlig rådgivning betyder att andevärlden är med och påverkar rådgivningen.
Andevärlden är ett ord för de medvetanden som lämnat den fysiska existensen.

Den som tränat och utvecklat sin förmåga att vara en bro som förmedlar kommunikation mellan andevärlden och den fysiska världen kallas medium. Det finns flera sätt att utveckla sitt mediumskap och det finns flera slags mediumskap: mentalt och fysiskt.

Här kan du läsa om mentalt mediumskap.
Och
här kan du läsa om fysiskt mediumskap.

Vill du boka personlig andlig rådgivning?
Pris 150 kr – per epost eller telefon
kontakta mig via epost:
rose (snabel-a) andligtochtarot (punkt) se