Storseans, kurs och privata sittningar med Stella Upton i Stockholm i augusti 2020

6nov - av Rose - 0 - i Andlig rådgivning Mediumskap Spiritualism

Det är en stor glädje att kunna presentera en av de duktigaste brittiska medierna, Stella Upton. Hon kommer till Stockholm i augusti 2020 och har både storseans, privata sittningar och kurs.

Den som varit på en storseans med Stella Upton vet hur hon kombinerar seriös träffsäkerhet med att samtidigt förmedla en stor glädje och närvaro av det andliga. En storseans med Stella Upton är en enorm upplevelse där glädje och seriositet går hand i hand.

Fakta om Stella Upton från hennes hemsida:
Stella has been aware of the Spirit World since being a small child. When very young she thought that her mother had a lot of visitors to the house. It was not until later that she realised these ‘visitors’ were actually people who had died. From then on she knew that there was life after death.

From the age of 14 Stella set about the development of her mediumship. She spent several years in church development groups and attended the Arthur Findlay College, as a student for 8 years, eventually becoming a Tutor there in 1998.

Since taking her first church service in 1990 she has been demonstrating her mediumship on a regular basis, along with private sittings for survival evidence or personal assessment. A more recent development is the painting of Auragraphs, to see an example please click on the ‘Auragraphs’ button. To book a private sitting with Stella visit www.aura-originals.com

Along with teaching at the Arthur Findlay College, Stella has also been working with groups of students throughout the UK and abroad. The subjects she teaches are Relaxation, Meditation, Awareness, Colour, Spirit Art, Paranormal Phenomena and Evidential Mediumship.

Storseans fredag 21 augusti 2020 kl 19.00
Seansen hålls i Stockholms Spiritualistska förenings lokaler på Holländargatan 25 i Stockholm.
Pris 250 kr
Förköp möjligt med swish eller till postgiro.
Vid entrén går det att betala med swish eller kontant
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Kurs i mediumskap
Lördag 22 augusti och söndag 23 augusti
10.00-17.00
Pris vid bokning senast 1 maj: 2.500 kr
Anmälningsavgift 500 kr

Privata sittningar finns på fredag 21 augusti och på måndag 24 augusti förmiddag.
Pris: 600 kr för 30 minuter
Bokningsavgift 300 kr

Anmälningsavgift och kursavgift återbetalas endast om kursen ställs in eller om du har sjukintyg från läkare.
Begränsat antal platser på kursen.