Ärlighet, integritet och tillit

4jun - av Rose - 0 - i Mediumskap Spiritualism

Ett medium som förmedlar budskap och kontakt mellan andevärlden och den fysiska världen är som en bro mellan dessa två världar. Den som varit på en storseans eller privat sittning med ett medium vet att det inte alltid är helt glasklara meddelanden som kommer fram.

Den som sitter i publiken och är mottagare ska helst svara så lite som möjligt, mest bara ja eller nej, för att tala om ifall han eller hon förstår vad som menas med budskapet eller kommunikationen.

Gordon Smith

Att få ett nej kan få en del medier att tappa tilltron. Det brittiska mediet Gordon Smith, ett av världens absolut främst medium, berättade på ett möte över Zoom den 3 juni 2020 att han inte tog åt sig vid ett nej. Ett nej påverkar honom inte.
– Det beror på att jag inte ser mig själv som det viktiga i detta möte mellan andevärlden och deras anhöriga eller vänner här i den fysiska existensen. Jag är bara en bro, ett verktyg, för andevärlden att kommunicera med sina anhöriga här, sade Gordon Smith.

Det var mycket bra uttryckt och jag tror alla som på något sätt jobbar medialt har användning av ta till sig hans inställning. Att försöka få bort sina egna krav på att prestera, få bort prestige och prestationstänkande och istället lita på andevärlden.

Mötet på Zoom innehöll ett samtal mellan Gordon Smith och mediet Janet Parker och arrangerades av brittiska SNU, Spiritualists’ National Union. Det var också tid för frågor från publiken som kom från hela världen.

Gordon Smith och Janet Parker var överens om tre nyckelord som är bra för ett medium att hålla sig till: Honestly, Integrity and Trust – ärlighet, integritet och tillit.

Mitt mediumskap handlar framför allt om att ge medial rådgivning till människor, ofta med hjälp av kortsystem som Tarot, Lenormand, Kipper, Vera Sibilla, Gypsy eller Orakelkort. Dessa tre kärnord, kärnvärden, gäller i lika hög grad för oss som har vår gåva i medial rådgivning.

Att vi är ärliga – förmedlar vad vi känner, ser och upplever.
Att vi har integritet – där tystnadsplikt givetvis ingår.
Tillit – att vi litar på vad andevärlden säger oss och att om vi är kortläsare litar på korten.