Lenormandkortens betydelse

20jul - av Rose - 0 - i Kurser Lenormand

Lenormand är ett kortsystem som bygger på en berömd sierskas metoder (Madame Lenormand). I en klassisk Lenormandlek finns 36 kort. En del lekar har extrakort.
Om du är van vid Tarot: försök ställa undan alla dina kunskaper och tankar om hur man tolkar kort. Lenormand läses inte på samma sätt som Tarot. I Lenormand tolkar man aldrig ett kort för sig. Alla kort ska läsas och tolkas tillsammans med andra kort, omgivande eller speglande.

I Lenormand fungerar intuitionen i omvänd ordning i jämförelse med Tarot. För att tolka Lenormand ska du först lära dig kortens betydelser. Kortet Fisk till exempel handlar ofta om flöde av pengar. Om det på kortet för Fisk finns ett paraply också ska du strunta i det. Vad som finns mer på kortet har ingen betydelse. Det är en stor skillnad mot hur du flesta använder Tarot. Den som Tarot kan ofta hitta massor olika betydelser genom att granska kortets detaljer.

I Lenormand kommer intuitionen först när du lärt dig kortens grundbetydelsen och när du ska tolka korten i ett sammanhang. Du vet de möjliga betydelserna och du ska i den enskilda läsningen känna av vilken av betydelserna som gäller just där, just då.

Med Lenormand finns alltså ingen genväg. Om du vägrar att lära dig kortens betydelse, för att du vill ”tolka intuitivt” – då är det inte Lenormand du tolkar. Det finns förstås inget förbud att använda en Lenormandlek som du själv vill, men det är synd att låta bli att lära sig hur leken är tänkt att fungera. Det är ett så fantastiskt system för den som lärt sig grunderna.

Lenormand är oftast mer rakt på sak än många andra system. Ju tydligare fråga du ställer till Lenormand desto tydligare svar.

Dra två eller fler kort varje dag. Öva. Det bästa och egentligen enda sättet att verkligen lära känna sin Lenormandlek är att använda den, att öva.
Dra kort varje dag. Fråga korten om vad som ska hända eller fråga efter beskrivningar. Fråga, fråga, fråga – och öva, öva, öva. Då lär du dig hur din Lenormandlek talar till dig.

Betydelser för kort 1-12
Kort nummer 1, Ryttaren
Nyheter, meddelanden, information
Kommunikation, konversation, ett svar, att berätta något
Att få ett besök eller göra ett besök, ett besök, en besökare
Tankar
Fordon

Kort nummer 2 – Klöver
Tur (men inte jättestor), känsla av att vara nöjd
Lyckan slår till, chans, framgång, tillfälle, positivt framsteg

Kort nummer 3 – Skeppet
En resa
Tjäna något, förtjänst, framgångsrik handel, arv, framgångsrikt företagande
Utomlands, främling, något främmande

Kort nummer 4 – Huset
Platsen där du bor
Hem, en fastighet, en trygg plats
Om kortet är omgivet av positiva kort är det ett tecken på välgång
Privata och familjeangelägenheter, privatliv, omgivningen och miljön kring hus och hem, en plats där du är bekväm

Kort nummer 5 – Trädet
Frågor som hör ihop med hälsa och välbefinnande
Kan ha med ohälsosamma situationer att göra
Ju närmare kortet är personen som läggningen görs för, ju mer är det en varningssignal om ohälsa eller en ohälsosam situation
Att må dålig, sjukdom, illamående, hälsa, fysiska och mentala måendet
Tålamod, en situation som står stilla, slöhet, dödläge

Kort nummer 6 – Molnen
Osäkerhet, oro, kritisk situation
Problem, förvirring, motgång, tvetydigheter
Komplikationer, krångel, störningar

Kort nummer 7 – Ormen
Lögner, förlust, katastrof, förräderi, svek, gift
Frestelse, fälla, bedrägeri
Komplikationer, krångel, oväntade vändningar

Kort nummer 8 – Kistan
Förlust av hälsa, live, pengar, mod
Slut, avslut, kris, förlust
Sorg, depression

Kort nummer 9 – Buketten
Lycka, belöning, gåva
Inbjudan, överraskning, glädje, något att fira, tillfredsställelse
Uppskattning, komplimang, komplettering, tillskott, tacksamhet

Kort nummer 10 – Lien
Fara, risk, något huggs av, skada, olycka
Hot, osäkerhet, panik, rädsla, skräck, oro

Kort nummer 11 – Piskan
Gräl, osämja, hård diskussion, debatt, konflikt, oenighet
Illamående, sjukdom, feber
Ilska, aggressivitet, irritation, missnöje

Kort nummer 12 – Fåglarna
Kortvarig sorg, stress, väsen
Missförstånd, frustration, missnöjde, tillfälligt otrevliga sake
Konversation, samtal, telefonsamtal, skvaller, snack, nyfikenhet
Två personer = ett par

Kort nummer 13, Barnet
Ett kort för frågor kring barn
Oskuld, vänlighet, godhet, vänskaplighet, älskvärdhet
Något litet, något nytt, en ny start, början på något

Kort nummer 14 – Räven
Listighet, manipulation, slughet, bakslughet, något lömskt
En fälla, något lurigt
Varning för att något är fel

Kort nummer 15 – Björnen
Välfärd, lycka, glädje, välstånd
Makt, skydda, stöd, hjälp, mod
Avundsjuka, missunnsamhet
Chef, boss, något stort

Kort nummer 16 – Stjärnorna
Framgång, framsteg, något börjar ta form
Mål, hopp, strävan
Popularitet

Kort nummer 17 – Storken
Förändring, uppgradering, vändning av något, förflyttning
Rörelse, renovering
Flexibilitet, rörlighet
Födelse, graviditet, de första stegen

Kort nummer 18 – Hunden
Vänskap, en vän, vänner
Lojalitet, tillit, förtröstan, trofasthet, trogen

Kort nummer 19 – Tornet
Varaktighet, tid, livslängd
Ambition
Ensamhet, isolering
Stor eller hög byggnad, officiell institution, myndighet

Kort nummer 20 – Trädgården
Följe, omgivning, nätverk, miljön
Det som omger sig i ditt liv
Befolkning, grupp, cirklar, gemenskap
Utomhus, trädgård, park, publikt, offentligt

Kort nummer 21 – Berget
Hinder, motgång, test, snubbla, invändningar, någon motarbetar
Fiende, någon vill dig inte väl, ruskigheter, elakheter, motstånd

Kort nummer 22 – Vägskälet
Vägskäl, beslut måste fattas
Utväg, möjlighet
Tvivel, alternativ

Kort nummer 23 – Mössen
Oro, ångrar sig, saker gnager på dig, bekymmer
Förlust, förlora något
Tjuv, stöld, skada

Kort nummer 24 – Hjärtat
Allt det du brinner för, det ditt hjärta slår för
Harmoni, glädje, enighet, gemenskap, enhet
Kärlek, förälskelse, ömhet, tillgivenhet, önskningar

Börja tolka korten
Om korten ska svara på händelser: läs från vänster till höger, precis som när du läser serietidningar.
Det första kortet är ämnet som förklaras av nästa kort.
Om det första kortet är positivt och nästa kort negativt: då färgas det positiva av det negativa och blir sämre.
Om det första kortet är negativt och nästa kort positivt: då färgas det negativa av det positiva och blir bättre.

Kort nummer 25, Ringen
Ringen är kortet som symboliserar äktenskap och relationer.
Partnerskap, förlovningar, engagemang, band, förening, samhörighet
Relationer
Överenskommelse, avtal, löften, kontrakt

Kort nummer 26 – Boken
Något hemligt, okänt, gömt, dolt
Outtalad, missad eller försvunnen information, dold fakta, hemliga ljusskygga angelägenheter
Studier, student, kurs, utbildning, mentorskap, lärande
Bok, tidning, magasin

Kort nummer 27 – Brevet
Brev, epost, text, dokument, meddelande, uttalande
Information, kommunikation, svar
Tecken, symbol

Kort nummer 28 – Mannen
Kortet som symboliserar den person som läggningen görs för om det är en man.
Annars är kortet symbolen för partnern till den som läggningen görs för. Om den personen inte har någon partner är det en kamrat eller kollega som står personen nära, dock inte någon chef eller någon person på arbetet som är underlydande.
Kortet symboliserar frågeställarens partner oavsett kön. Om läggningen förs för en kvinna som lever i ett homosexuellt förhållande är detta ändå kortet för dennes partner.

Kort nummer 29 – Kvinnan
Kortet som symboliserar den person som läggningen görs för om det är en kvinna. Annars är kortet symbolen för partnern till den som läggningen görs för. Om den personen inte har någon partner är det en kamrat eller kollega som står personen nära, dock inte någon chef eller någon person på arbetet som är underlydande.
Kortet symboliserar frågeställarens partner oavsett kön. Om läggningen förs för en maa som lever i ett homosexuellt förhållande är detta ändå kortet för dennes partner.

Kort nummer 30 – Liljan
Familj, familjefrågor
Moral, renhet, ärlighet, allvar, fred, frid, respekt, hänsyn, värderingar, dygder, lugn
Harmoni och fred i hemmet
Far, fadersfigur, mentor, mentorskap, rådgivare

Kort nummer 31 – Solen
Solens strålar, värme, ljus
Framgång, lycka, glädje
Optimism, mod, vitalitet, energi, energiboost, målmedvetenhet

Kort nummer 32 – Månen
Arbete, karriär
Ära, rykte, uppskattning, framgång, prestige, stående ovationer, beröm
Social framgång

Kort nummer 33 – Nyckeln
Visshet, lösning, hitta nyckeln, svaret, framgång
Öppna dörrar, ge lösningen, avsluta ett kapitel
En önskan

Kort nummer 34 – Fiskarna
Finanser, ekonomi
Pengar, välstånd, pengaflöde, rikedom
Profit och lönsamt företagande

Kort nummer 35 – Ankaret
Hopp, önskan
Ditt mål, där du helst vill vara
Säkerhet, trygghet, trohet, uthållighet
Stabilitet, grepp

Kort nummer 36 – Korset
Sorg, bedrövelse, lidande, olycka, ett kors att bära, börda
Motstånd, otur, motgång, tvång, tvångshandlingar
Religion