Storseans, kurs och privata sittningar med Stella Upton i Stockholm i augusti 2020

Det är en stor glädje att kunna presentera en av de duktigaste brittiska medierna, Stella Upton. Hon kommer till Stockholm i augusti 2020 och har både storseans, privata sittningar och kurs.

Den som varit på en storseans med Stella Upton vet hur hon kombinerar seriös träffsäkerhet med att samtidigt förmedla en stor glädje och närvaro av det andliga. En storseans med Stella Upton är en enorm upplevelse där glädje och seriositet går hand i hand.

Fakta om Stella Upton från hennes hemsida:
Stella has been aware of the Spirit World since being a small child. When very young she thought that her mother had a lot of visitors to the house. It was not until later that she realised these ‘visitors’ were actually people who had died. From then on she knew that there was life after death.

From the age of 14 Stella set about the development of her mediumship. She spent several years in church development groups and attended the Arthur Findlay College, as a student for 8 years, eventually becoming a Tutor there in 1998.

Since taking her first church service in 1990 she has been demonstrating her mediumship on a regular basis, along with private sittings for survival evidence or personal assessment. A more recent development is the painting of Auragraphs, to see an example please click on the ‘Auragraphs’ button. To book a private sitting with Stella visit www.aura-originals.com

Along with teaching at the Arthur Findlay College, Stella has also been working with groups of students throughout the UK and abroad. The subjects she teaches are Relaxation, Meditation, Awareness, Colour, Spirit Art, Paranormal Phenomena and Evidential Mediumship.

Storseans fredag 21 augusti 2020 kl 19.00
Seansen hålls i Stockholms Spiritualistska förenings lokaler på Holländargatan 25 i Stockholm.
Pris 250 kr
Förköp möjligt med swish eller till postgiro.
Vid entrén går det att betala med swish eller kontant
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Kurs i mediumskap
Lördag 22 augusti och söndag 23 augusti
10.00-17.00
Pris vid bokning senast 1 maj: 2.500 kr
Anmälningsavgift 500 kr

Privata sittningar finns på fredag 21 augusti och på måndag 24 augusti förmiddag.
Pris: 600 kr för 30 minuter
Bokningsavgift 300 kr

Anmälningsavgift och kursavgift återbetalas endast om kursen ställs in eller om du har sjukintyg från läkare.
Begränsat antal platser på kursen.

Går det att sia om framtiden?

Framtiden. Att sia om framtiden. Den som har utvecklat en medial förmåga kan ofta känna saker som kan hända i framtiden. Som mediala tycker jag vi har en etiskt ansvar.

I många grupper på Facebook som har ordet “andligt” eller “andlighet” eller “medial” eller något liknande i sitt namn finns en hel del som siar om framtiden. Jag har tänkt mycket på detta och på hur viktigt det är att människor förstår att framtiden inte är huggen i sten. Som medial kan vi känna av saker och ge råd: men vi kan inte säga att någon ska dö om två år eller ska råka ut för en svår olycka eller ska bli grymt sviken av sin partner snart.

För det första: Framtiden är inte huggen i sten.
Gordon Smith, som är ett av världens mest kända medium och som skrivit flera mycket bra böcker, skriver om framtiden att så fort vi tar ett nytt beslut kan vi ändra den. Den framtid vi kan se är bara under exakt de förhållanden som råder just detta ögonblick.
Jag tycker det är viktigt att den som gör rådgivning också förmedlar att människor kan förändra och välja i sina liv.

Det betyder inte att det inte går att ge rådgivning. Det finns så mycket som människor kan få råd kring ändå utan att vi behöver sia som om allt var hugget i sten. Hur trist vore inte livet om allt var förutbestämt?
.

Vilken Animal Spirit talar till dig idag?


Vilken Animal Spirit har ett budskap till dig idag?
Bävern, Zebran, Vargen, Fågel Fenix eller Örnen?

När du valt djur kan du se vilket budskap som gäller dig här nedan:

Bävern hör till vattnets element som speglar vårt känsloliv och får förmåga att uttrycka oss. Det har med relationer att göra, med kärlek och våra gränser och kreativitet, vårt flöde av energi.
Vattenelementets själar dras ofta till och har förmågor inom kultur av olika slag.
De är känslovarelser på gott och ont, det kan bli för mycket av känslor, överkänslighet och utbrändhet.
Bävern är en hårt arbetande, målmedveten själ, trogen och som sätter sin familj och de nära och kära främst.
Bävern är person som människor litar på och blir glada över att se. Den arbetar mycket bra och behöver kärlek omkring sig, båda att få ge och ta.
Bävern är inte så ofta den som tar initiativ till nya projekt men den är mycket bra på att genomföra dem, att kämpa på i ur och skur.
Kortet dyker ofta upp när det är dags för någon att gå in i ett långvarigt projekt eller relation.
När bävern är i balans är den lycklig och sprider lycka, den känner att arbetet är meningsfull. När den inte är i balans känner den att saker är meningslösa.
För att få en bäver i balans är fysiska utmaningar, att jobba fysiskt, ta en joggingtur, träna på gym, att få glömma sig själv och hjälpa andra.

Zebran hör till eldens element som leder oss mot förändringar. Ett element som driver och utmanar sig till att bli så bra och duktig som möjligt inom det den engagerar sig i, de må bara studier, jobb, eller att vara förälder eller vän eller en partner eller något engagemang i en förening eller företag.
Zebran kan vara excentrisk och mycket kreativ och visionär. Det är en karaktär som är som den dyrbaraste, finaste bland pärlor. De har stort hjärta och är som ung hur gammal han eller hon än är. Kulturintresserad, nyfiken, alltid beredd att öppna sig för nya saker.
En zebra sprider glädje omkring sig och har en förmåga att få människor att öppna sina sinnen och se och upptäcka mer.
Zebran har en stor känsla och stort engagemang för miljö och klimat.
Elds-kort dyker ofta upp när den det berör är inblandad i någon konflikt eller konfliktfylld situation omkring sig eller inom sig. Ofta signalerar kortet att det är tid för förändring.
Kom också ihåg att elden är det element som kan förvandla mörker till ljus.
När en zebra är i balans sprider den entusiasm, visdom och kunskap.
När den inte är i balans är den utsliten, låg, ledsen, uppgiven.
Ett bra sätt för en zebra att hitta balans är att gå på teater, läsa en bra bok, gå på konsert, gå på konstutställning – helt enkelt att ta till sin något kulturellt.

Vargen hör till jordens element som har med det jordnära att göra, själar som är beroende av relationer och som ger skydd, support och stöd till de som behöver.
De trivs med rutiner och kan bli störda när rutinerna störs.
De är bra på att sköta det jordiska, som hem och bostad, familj, ekonomi, arbete, studier.
Vargen är en utpräglad jordvarelse som är redo att ge allt för de som är viktiga, för gruppen, familjen, vänner, kärleken. Ofta är vargar engagerade i olika aktiviteter och kämpar för att förbättra jorden. De är bra lärare, engagerade pedagoger, ansvarsfulla mentorer.
Negativt kan vara att vargen ställer krav på omgivningen att följa regler.
En varg som är i balans är trovärdig, rättvis, orädd. När en varg inte mår bra är den dominerande och fördömer andra.
En varg mår bra av att träna sig på att inte styra allt, att släppa saker ibland och helt enkelt ”letting go”.

Fågel Fenix är ett andligt väsen hör till den andliga utvecklingen, hör ihop med intuition och att utvecklandet av den inre rösten och sökandet efter visdom. De är varelser som är magiska och lyser upp tillvaron med ljus och inre kunskap.
De ser vad som ligger bakom och är beskyddande och hjälpsamma.
När ett sådant kort dyker upp tyder det på att det är tid för att prioritera de existentiella frågorna, att engagera sig i meditation eller på annat sätt söka kunskap och visdom.
Fågel Fenix dyker ofta upp när någon lidit länge. Med Fågel Fenix kan du få kraft att ta de viktiga stegen att släppa dina rädslor och det som gör dig ledsen, arg. Fågel Fenix pekar på den hjälp som finns för att släppa gammalt tungt bagage.
Hjälpen, kraften, energin finns i att släppa taget om det gamla, att tillåta den positiva energin inom dig att komma fram. Trots sorg och annat mörkt stiger Fågel Fenix upp som pånyttfödd. Sorgen blir en visdom om livet som du bär med dig. Att släppa taget om det som tynger handlar inte om att blunda för att det finns, inte att förneka utan att acceptera att det är en del av livet.
Yoga, meditation, att promenera i en park eller skogen – är bra för att tillåta Fågel Fenix att resa sig.

Örnen hör till luftens element som hör ihop med tankar och idéer, ideologier. Dessa själar ser ofta mer än andra, ser bakom och förbi, ser vad som döljer sig bakom ytan.
Luftens varelser trivs när det är fart, när det rör på sig. De är fria själar och har stora drömmar.
Örnen är en sanningssökare, den ser bakom och genom ytan, kan läsa mellan raderna och ger sig inte förrän sanningen kommit fram.
En stark personlighet både fysiska, psykiskt och andligt. Örnen anstränger sig alltid och försöker alltid prestera sitt bästa.
När örnen är i balans är den lysande, sprider energi, smart och antar villigt utmaningar
När örnen inte är i balans blir den för kontrollerande mot både sin omgivning och sig själv.
Örnen mår bra att utforska nya områden, att gå ut i det okända. Det är en medicin för att få örnen i balans.

Vilket budskap är till dig?

Välj ditt budskap. Vilket av korten känner du dig dragen till? Vilket kort har ett budskap till dig idag? Nummer 1 är kortet längst upp till vänster och nummer sex är kortet längst ner till höger.
Svaren kommer under dagen: men du måste välja 1 kort. Ett budskap får var och en som lämnar en siffra här som kommentar.
Budskapen kommer under dagen, måndag 4 november 2018.

Här är budskapen:

Bild nummer 1. Du är en logisk, ärlig, impulsiv och nyfiken karaktär. Du kan vänta utmanande ny information som kanske kommer att fördröja eller förändra planer du haft. Det är en bra tid för att sätta igång med nya studier eller att fördjupa dig i något.
Budskapet har med luftens element att göra som har med tankar, dagdrömmar, idéer, konflikter och strävanden att göra. Du är en person som är omtänksam och beredd att kämpa för det som är rättvist.
Någon kan komma att säga sanning på taktlöst sätt. Låt taktlöshet rinna av dig som vatten på en gås. Bry dig inte om du möter denna person som kan argumentera vilt för sin sak, men nästa dag ändrar sig.

Bild nummer 2. Du jobbar nog för mycket Du har för mycket att göra, för många förväntningar och krav från många håll. Var inte rädd för att ta emot hjälp av andra. Se till så att livet inte blir i obalans. Vårda dig själv då du inte får stressrelaterade hälsobesvär.
Att så många öser på dig saker att göra beror på att de upplever dig som så kapabel och kunnig och duktig. Vilket du är. Träna dig att säga nej ibland. Ge dig själv omsorg.

Bild nummer 3. Du gör bra ifrån dig i arbetet eller i studier. Du kommer att se att du får belöning för din skickliga insats. Det är en bra tid för dig att fördjupa dig i något du vill lära dig mer om, gå in på djupet och verkligen lära dig något du längtat efter att lära dig. Det som har med arbete, bostad, ekonomi kan du lyckas bra med just nu.

Bild nummer 4. Det är en tid för relationer, kärlek, vänskap och de människor och djur som är viktiga för dig. Öppna ditt hjärta och din tid och ditt engagemang för de som finns omkring dig. Lyssna på människor, försök hjälpa de som behöver din hjälp. Ge av din medkänsla och de goda råd du har. Du är vis, klok och kan mycket mer än din ålder säger. Du är en person människor kan lita på, du har stor medkänsla och du är respekterad och kulturell.

Bild nummer 5. Du är inne i en period då de stora livsfrågorna är viktiga för dig. Du funderar på vilken väg du ska gå och du märker att din andliga och psykiska förmåga växer och fördjupas. Du har förmåga att läsa av vad som händer, läsa mellan raderna, se hur människor mår. Låt inte dåligt självförtroende hindra dig att växa och blomma ut.

Bild nummer 6. Du är en kämpe för rättvisan. Du står upp för sanning och medkänsla. Stå för det du vet är rätt. Stå upp för det du tror på. Du är en logisk och ärlig person. Harmoni och balans i tillvaron är viktig för dig.
Lita på din instinkt, du vet vad som är sanning inom dig. Lita på din känsla, tro på dig själv och behåll integriteten. Kämpa för att ha balans i livet.
Om du kämpar med ekonomin: du har de resurser som behövs för att få bättre balans på de ekonomiska.
Om du har en konflikt med någon: kolla upp alla fakta och läs det finstilta i avtal.
Om du precis inlett en ny relation har du troligen hittar rätt person.

Vad används tarot till?

Tarotkort kan användas till att spå, sia om framtiden. De kan användas under personlig rådgivning och de kan användas under kontakt med andevärlden. Andevärlden är ett allmänt ord för de själar och /eller andar som inte längre är i sin fysiska kropp.

Jag märkte att tarotkort talar till mig. När jag gått kurser i mediumskap, att kommunicera med andevärlden, har jag märkt att jag med kortens hjälp ofta kan hitta de bevis som ger starka budskap och besked. Därför har jag bestämt mig för att lära mig mer på djupet om tarotkorten och hur jag kan använda de till stöd när jag ger människor personlig eller andlig rådgivning.