Vilket kort berättar om dina relationer?

Vilket kort talar om hur du har det i dina relationer just nu?
Alla fem korten tillhör vattnets element som handlar om våra känslor relationer, om vänskap, solidaritet, kärlek och passion. Dessa kort hör också ihop med vår förmåga att skapa och uttrycka oss, vår kreativitet. Korten som hör till vattnets element talar ofta om personer som har förmåga att se under ytan, att se, känna och uppfatta på djupet. Karaktärer med stor förmåga att ge kärlek och känslor och att skapa. Det har då också en baksida: en tendens att ge ut för mycket och därför gå in i väggen, bli uttröttad. Den som hör till vattnets element måste lära sig att hålla livet i balans, att ha tid för enskildhet, till för att vara ensam och filosofera, tid med naturen, tid att meditera, tid att återhämta sig.

Bild nummer 1: Hajen symboliserar ärlighet, att vara rak och öppen, att säga som det är, att se saker som det är. Hajen gömmer sig inte, låtsas inte vara någon annan. Den som har hajens personlighet har en stor förmåga att vara sig själv. Den har stor energi att skapa och förmåga att avslöja sådant som andra försöker dölja.
Hajen är en av de ärligaste karaktärer som finns. När den mår dåligt kan den bli destruktiv. Det bästa sättet att komma i balans igen för en haj är att vara ärlig mot sig själv och att umgås med andra som är ärliga. Hajen vill inte vara i lögnaktiga miljöer.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till.

Bild nummer 2: Fisken är en karaktär som kan vara lite rastlös. Den har stor förmåga att anpassa sig till olika förhållanden och situationer. Den har lätt att ändra fokus, det är på både gott och ont. Det är bra att kunna släppa saker och snabbt gå vidare. Det kan vara lite brist på tålamod som baksidan.
Fisken är ofta en person som kan leva i nuet och följa med flödet, men det kan också betyda att den lätt släpper saker. På gott ochont.
När den inte är i balans ändrar den fokus för ofta och blir lätt distraherad. För att komma i balans för en fisk sätta upp små mål och se till att uppnå dem, då växer fisken självförtroende. Fisken vill ha tydliga mål och veta vad den är på väg och hur saker ligger till.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till.

Bild nummer 3 – Valen är en trygg fridfull karaktär som är klok, vis och alltid söker ännu djupare kunskap. En stabil karaktär som utstrålar hälsa och stabilitet. En karaktär som inte deppar för hinder i vägen, valen har hunnit komma över och klara av många utmaningar och svårigheter i sitt liv och blir inte uppgiven när ett hinder dyker upp
Valens energi är ofta sammanvävt med medkänla och bra förmåga att kommunicera. En karaktär vi kan lita på när alla andra verkar gått vilse.
Valen är lugn, stadig och djupt medkännande.
Om en val kommer ur balans blir den baktung, så där att den helst pratar om sådant som redan varit, om hur bra allt var förr.
För att få en val tillbaka i balans är medicinen att regelbundet ta hand om sig själv, visa omsorg mot sig själv.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till.

Bild nummer 4 – Sköldpaddan – har en uråldrig själ, fylld av visdom, trygg i sin själv och litar på andra och ger andra trygghetskänslor.
Sköldpaddan har en stark förbindelse både med vattnets element och jordens element. Det är därför både trygg och jordbunden, praktisk men andlig på samma gång.
Sköldpaddans personligheter har ofta stora kreativitet och konstnärlighet. Många författare och konstnärer har denna själen. Sköldpaddor kan se skönhet i allt och kan skapa av allt.
De har inte bråttom och behöver inte stå i rampljuset, de funderar och tänker och samlar visdom och kunskap för att visa upp vid senare tillfälle. Sköldpaddan får ofta människor att öppna sig och berätta om sitt livs historia, om sina inre tankar.
Sköldpaddan är fredlig, sprid frid och harmoni, är vänlig, produktiv och äventyrlig. När den inte mår bra tappar den tilltron och gömmer sig och gör ingenting. För att få den i balans: locka med ett äventyr.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till eller hur du bemöter omgivningen just nu.

Bild nummer 5 – Bävern är den lojala, outtröttliga karaktären som arbetar hårt och målmedvetet för alla relationer och för hus och hem. Den sätter alltid familj och vänner i första hand.
Bävern sprider kärlek och entusiasm och är en riktig glädjespridare, alla blir glada över att se en bäver. Det är en karaktär som är beroende av nära och kära och som går att lita på.
Bävern är inte så ofta den som tar initiativ och startar projekt, däremot är bävern den som ihärdigt håller på och inte ger upp lätt. Om du känt dig dragen till det här kortet kan det betyda att du nu vill ha långsiktiga projekt i dina relationer. Att du vill ha relationer att lita på, praktiska och trogna. Eller så är det en beskrivning av din karaktär.
Bävern är också en glad och lycklig person som gillar att syssla med saker, att jobba och sköta om hus, hem, trädgård, djur, natur, barn, jobb … När en bäver inte är i balans är den utbränd, känner sig värdelös. För att få bävern i balans igen: se till att bävern får anstränga sig fysiskt eller ägna sig åt något ideellt arbete med att hjälpa andra.

Vilken kort från Animal Spirit talar till dig just nu?

Vilken Animal Spirit talar till dig just nu?
Björn, elefant, groda, hök eller draken?

Svaren:

1. Björnen är en varelse som hör till jordens element. Det är varelser som står stadigt på jorden, som är väl rotade i det jordiska. De har trygghet i rutiner, de är beroende av tillhörighet och är omsorgsfulla och tar hand om de som är viktiga för dem, i synnerhet är de bra på att sköta det som har med det jordiska att göra: ekonomi, boende, djur, hälsa och motion.

Om du dragits till björnens kort har du vaknat till andligt/spiritualistiskt och börjat närma dig tankar och kunskaper om att det finns mer i livet än det jordiska. Det jordiska är viktigt också och något vi kan visa vår omsorg med. Men nu har björnen vaknat och börjat röra sig mot ljuset. Förändringen har börjat.
När en björn är i balans har den inre styrka och längtar efter att utvecklas. När den är i obalans kan den vara osäker, svår att få igång, som förlamad. Vad som hjälper en björn att hitta tillbaka till balans är att träna, att röra på sig och att ägna sig åt utvecklande andliga övningar: det kan vara meditation, det kan vara kurs i mediumskap, kurs i healing, det kan vara yoga …

2. Elefanten är en varelse som tillhör eldens element. Det har med förändringens vindar att göra, att där finns mycket energi och vilja och drivkraft att förändra och ta itu med saker och situationer. Den som drar ett kort av eldens element är inte i en tid av förändringar.
Elefanten är en av de trygga, kärleksfulla varelserna.

Kortet med elefanten är ett av de mest positiva, gynnsamma korten. De är en av de klokaste varelser som finns. Det betyder både att all denna visdom finns inom dig, du kan hitta den. Det betyder också att det finns varelser du kan hitta som kan bli dina medföljande elefanter som kan guida dig genom visdomens stig.
Elefanten är en magisk, mystisk varelse som kan plantera hinder i din väg för att du ska träna dig att övervinna dem, för du utvecklas genom detta. På det sättet kan du betrakta elefanten som en av dina andliga guider. Den månar om dig och guidar dig på din livsstig till ljuset och självkännedom. Kom ihåg att en elefant är omöjlig att stoppa.

När elefanten är i balans är det fokuserad, generös och kärleksfull. När den är ur balans ser den det mesta mörkt och tycker att ödet är orättvist. För att få balans ska elefanten släppa oron och börja lita på sina guider och sig själv. Tillit är lösenordet.

3. Grodan tillhör vattnets element. Det är varelser som speglar våra känslor och vår kreativitet och de talar om relationer, kärlek, bindningar, kreativitet – vårt flöde av skapande förmåga. Dessa kort dyker upp när dessa områden är viktiga i livet.
Grodan symboliserar healing och healingförmåga. Den som är dragen till detta kort och känner tillhörighet till detta måste vårda sig själv och ge sig själv tid för eftertanke. Låt inte vardagslivets stök och jäkt ta över.

Grodan är en generös själ som har lätt att förlåta och befria människor från bördor.
Samtidigt är det viktigt att grodan har frihet och kan få utlopp för sin lekfullhet, grodor är inte skapade för att bära tunga packningar. Däremot är groder bra på att dyka djupt och hitta saker.
När grodan är i balans är den energisk och entusiastisk och sprider entusiasm omkring sig. Är den är i obalans känner den sig tom och kraftlös. För att få den i balans: ta den till vatten – vilket kan tolkas metaforiskt: ge den kärlek och omsorg och möjlighet att vara kreativ så hoppar den igen.

4. Höken tillhör luftens element som har med tankar, idéer, drömmar och visioner att göra. Dessa varelser är kända för att de ofta kan se mer än de flesta andra. De är varelser som trivs i rörelse men det kan ibland göra att de glömmer att ha den jordkontakt vi alla behöver. Att ta en lugn promenad, att strosa i naturen, är en bra medicin för luftens varelser när de flyger vilse.

Höken är en budbärare för det gudomliga, för det heliga, för ljus och kärlek. Den har skarp syn och kan se, förstå och tolka vad som rör sig långt bort och djupt ner – den kan läsa av de små detaljerna samtidigt som den är bra på att ha en överblick för helheten.

Den har stor instinkt, stark inre röst och intuition. Den är en bra på att sprida kunskap om det andliga, om mediumskap, om healing.

En hök i balans ser mycket klart och är intuitiv. En hök i obalans är misstänksam och misstrogen. För att komma i balans igen är rådet att skifta perspektivet.

5. Draken är ett esoteriskt djur, ett djur från den värld vi inte vet om den är fantasi eller metafysisk eller övernaturlig. Dessa varelser lever inte i den värld vi kan förnimma med våra vanliga sinnen. De är invånare i en värld bortom vår dimension. De symboliserar stora förändringar och uppvaknanden som har med vår inre röst att göra, med andligheten, med själ och andra. Dessa kort manar oss att gå vidare i denna riktning. Lita på din inre röst och vart den leder dig.
Draken är en mäktig varelse, det är din innersta röst, ditt själv som är djupare än du själv, som har funnits med dig redan innan du föddes och som kommer att finnas med dig också efter att du tagit ditt sista andetag. Draken är den urkraft som följer med dig och skyddar dig och manar på att våga då in i förändringar. Draken ser det vackra i allt och med draken kan du flyga tryggt också genom den svåraste terräng. Draken är det som finns djupast inom dig, ditt själv som är större och djupare än du.

Vilken Animal Spirit talar till dig idag?


Vilken Animal Spirit har ett budskap till dig idag?
Bävern, Zebran, Vargen, Fågel Fenix eller Örnen?

När du valt djur kan du se vilket budskap som gäller dig här nedan:

Bävern hör till vattnets element som speglar vårt känsloliv och får förmåga att uttrycka oss. Det har med relationer att göra, med kärlek och våra gränser och kreativitet, vårt flöde av energi.
Vattenelementets själar dras ofta till och har förmågor inom kultur av olika slag.
De är känslovarelser på gott och ont, det kan bli för mycket av känslor, överkänslighet och utbrändhet.
Bävern är en hårt arbetande, målmedveten själ, trogen och som sätter sin familj och de nära och kära främst.
Bävern är person som människor litar på och blir glada över att se. Den arbetar mycket bra och behöver kärlek omkring sig, båda att få ge och ta.
Bävern är inte så ofta den som tar initiativ till nya projekt men den är mycket bra på att genomföra dem, att kämpa på i ur och skur.
Kortet dyker ofta upp när det är dags för någon att gå in i ett långvarigt projekt eller relation.
När bävern är i balans är den lycklig och sprider lycka, den känner att arbetet är meningsfull. När den inte är i balans känner den att saker är meningslösa.
För att få en bäver i balans är fysiska utmaningar, att jobba fysiskt, ta en joggingtur, träna på gym, att få glömma sig själv och hjälpa andra.

Zebran hör till eldens element som leder oss mot förändringar. Ett element som driver och utmanar sig till att bli så bra och duktig som möjligt inom det den engagerar sig i, de må bara studier, jobb, eller att vara förälder eller vän eller en partner eller något engagemang i en förening eller företag.
Zebran kan vara excentrisk och mycket kreativ och visionär. Det är en karaktär som är som den dyrbaraste, finaste bland pärlor. De har stort hjärta och är som ung hur gammal han eller hon än är. Kulturintresserad, nyfiken, alltid beredd att öppna sig för nya saker.
En zebra sprider glädje omkring sig och har en förmåga att få människor att öppna sina sinnen och se och upptäcka mer.
Zebran har en stor känsla och stort engagemang för miljö och klimat.
Elds-kort dyker ofta upp när den det berör är inblandad i någon konflikt eller konfliktfylld situation omkring sig eller inom sig. Ofta signalerar kortet att det är tid för förändring.
Kom också ihåg att elden är det element som kan förvandla mörker till ljus.
När en zebra är i balans sprider den entusiasm, visdom och kunskap.
När den inte är i balans är den utsliten, låg, ledsen, uppgiven.
Ett bra sätt för en zebra att hitta balans är att gå på teater, läsa en bra bok, gå på konsert, gå på konstutställning – helt enkelt att ta till sin något kulturellt.

Vargen hör till jordens element som har med det jordnära att göra, själar som är beroende av relationer och som ger skydd, support och stöd till de som behöver.
De trivs med rutiner och kan bli störda när rutinerna störs.
De är bra på att sköta det jordiska, som hem och bostad, familj, ekonomi, arbete, studier.
Vargen är en utpräglad jordvarelse som är redo att ge allt för de som är viktiga, för gruppen, familjen, vänner, kärleken. Ofta är vargar engagerade i olika aktiviteter och kämpar för att förbättra jorden. De är bra lärare, engagerade pedagoger, ansvarsfulla mentorer.
Negativt kan vara att vargen ställer krav på omgivningen att följa regler.
En varg som är i balans är trovärdig, rättvis, orädd. När en varg inte mår bra är den dominerande och fördömer andra.
En varg mår bra av att träna sig på att inte styra allt, att släppa saker ibland och helt enkelt ”letting go”.

Fågel Fenix är ett andligt väsen hör till den andliga utvecklingen, hör ihop med intuition och att utvecklandet av den inre rösten och sökandet efter visdom. De är varelser som är magiska och lyser upp tillvaron med ljus och inre kunskap.
De ser vad som ligger bakom och är beskyddande och hjälpsamma.
När ett sådant kort dyker upp tyder det på att det är tid för att prioritera de existentiella frågorna, att engagera sig i meditation eller på annat sätt söka kunskap och visdom.
Fågel Fenix dyker ofta upp när någon lidit länge. Med Fågel Fenix kan du få kraft att ta de viktiga stegen att släppa dina rädslor och det som gör dig ledsen, arg. Fågel Fenix pekar på den hjälp som finns för att släppa gammalt tungt bagage.
Hjälpen, kraften, energin finns i att släppa taget om det gamla, att tillåta den positiva energin inom dig att komma fram. Trots sorg och annat mörkt stiger Fågel Fenix upp som pånyttfödd. Sorgen blir en visdom om livet som du bär med dig. Att släppa taget om det som tynger handlar inte om att blunda för att det finns, inte att förneka utan att acceptera att det är en del av livet.
Yoga, meditation, att promenera i en park eller skogen – är bra för att tillåta Fågel Fenix att resa sig.

Örnen hör till luftens element som hör ihop med tankar och idéer, ideologier. Dessa själar ser ofta mer än andra, ser bakom och förbi, ser vad som döljer sig bakom ytan.
Luftens varelser trivs när det är fart, när det rör på sig. De är fria själar och har stora drömmar.
Örnen är en sanningssökare, den ser bakom och genom ytan, kan läsa mellan raderna och ger sig inte förrän sanningen kommit fram.
En stark personlighet både fysiska, psykiskt och andligt. Örnen anstränger sig alltid och försöker alltid prestera sitt bästa.
När örnen är i balans är den lysande, sprider energi, smart och antar villigt utmaningar
När örnen inte är i balans blir den för kontrollerande mot både sin omgivning och sig själv.
Örnen mår bra att utforska nya områden, att gå ut i det okända. Det är en medicin för att få örnen i balans.