Vilket orakel-kort talar till dig idag?

Vilket kort har något att säga dig idag? Fem orakelkort som talar om någon människa i din närhet eller talar om vilken personlighet du dras till – eller kanske är det din personlighet som kortet berättar om?
Bilden längst upp till vänster är bild nummer 1 och bilden längst ner till höger är bild nummer 5. Svaren kommer ikväll.

Fem orakelkort
1. Om det handlar om dig eller någon i din närhet eller någon karaktär du har en tendens att dras till, vet bara du själv.
Kortet kallas prinsen och talar om en karaktär med romantisk charm och med potential för att få makt och inflytande.
Som arketyp är prinsen en personlighet som ligger i träning, utbildning, för att så småningom ha ett uppdrag som ledare. Personen känns igen genom sin generositet både med känslor och annat, en utpräglad känsla för rättvisa, för medkänsla och visdom – allt väl balanserat.
Kortets negativa sidor talar om och varnar för att dessa karaktärer när de är i obalans och styrs av sitt ego kan använda sin makt för att förhärliga sig själv, att göra sig själv viktigare och finare än andra. Att prinsen använder sin charm för egen vinning.

2. Om det handlar om dig eller någon i din närhet eller någon karaktär du har en tendens att dras till, vet bara du själv. Detta kort handlar om arketypen som kallas Don Juan. Den sätter fokus på en person positiva förförande egenskaper. Det är inget fel att vara tilldragande och fånga människors intresse och uppmärksamhet. Kortet varnar för att falla för klichéer om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Alla är människor. Det viktiga är att vara mänsklig, medmänsklig och ha medkänsla med alla varelser.
Kortet varnar för att öppna den romantiska delen av hjärtat för snabbt utan att se denna dela av sitt hjärta som något som är oerhört värdefullt och vara noga med vem som släpps in där. Att bli djupt och beroende passionerat förälskad har många följder.
Att ha medkänsla och hysa kärlek till människor och djur och natur är bra, men den brinnande nästa förblindande passionerade kärleken måste väljas och vårdas med omsorg.
Se upp för karaktärer som har ett mönster där de utnyttjar sex och sin sexiga utstrålning för att uppnå egna själviska syften.

3. Om det handlar om dig eller någon i din närhet eller någon karaktär du har en tendens att dras till, vet bara du själv. Kortet hör till arketypen ingenjören. Det handlar om en karaktär som är mycket talangfull när det gäller teknik och praktiska saker. En person som ofta hittar praktiska och genomförbara lösningar på olika problem. Ofta en jordfast personlighet, någon att lita på och som ställer upp också praktiskt och inte bara talar fina ord om att hjälpa andra.
Negativa följder kan bli att denna karaktär har för mekaniska lösningar och glömmer bort det känslomässiga och relationer.

4. Om det handlar om dig eller någon i din närhet eller någon karaktär du har en tendens att dras till, vet bara du själv. Det här kortet hör till arketypen Fadern, en fadersfigur. Det är en person som kreativ, fantasifull och vårdar allt levande, som bryr som om människor, djur och natur. En person som sprider ljus och kärlek i familj, släkt eller på arbetsplatsen. Som bryr sig och tar hand om.
Det är en person med kurage och är beskyddande och tar hand om de som hör till familj, grupp, släkt. En person att lita på.
Det finns negativa personer av denna arketyp. De känns igen för att de blir kontrollerande och diktatoriska och kräver lydnad. De missbrukar sin auktoritet och sin ställning. Se upp för dessa personer.

5. Om det handlar om dig eller någon i din närhet eller någon karaktär du har en tendens att dras till, vet bara du själv. Detta kort tillhör arketypen ”sagoberättaren”. Det handlar om en person som kan uttrycka sig, att berätta saker, både genom berättelser och genom symboler. Ofta kan denna karaktär skriva om saker så att människor får ny kunskap, visdom – eller så är det en person som kan måla, rita eller på annat sätt förmedla berättelser om livet som gör att människor växer i kunskap, att deras andlighet och visdom fördjupas.

Det är personligheter som kan bringa lite ordning och sammanhang i kaos och kan få oss att hitta mening med livet och att stå ut med vad som verkar vara orättvis slump.
Det finns förstås som med alla arketyper karaktärer som har denna arketyp mörka karaktär: personer som sprider sina berättelser för att såra andra, för att förstöra och så splittring och osämja.