Vilka tre kort har ett budskap till dig?

Tre trekortsläggningar: vilken är till dig? Läggning längst upp är nummer 1, den längst ner till vänster är nummer två och de tre korten längst ner till höger är läggning nummer 3.

Nu ska inte en kortläggning läsas helt statiskt. Budskapet måste anpassas efter individen det gäller, så var och får ta budskapet och tolka in det för sig och sin situation.

Den första trekorts-läggningen är korten Riddare i Svärd, Drottning i Pentagram och Pentagram 2. Det är en läggning som tydligt visar att det är ett budskap till en person som står i valet och kvalet, som inte riktigt vet vad han eller hon ska välja. Ska han/hon ge sig ut på en resa, eller något äventyrligt, eller satsa på det trygga, som går så väldigt bra? Givetvis går det att tolka som ett val mellan vägar i livet, mellan två jobb, mellan två boenden eller mellan en kärlekshistoria.
Ett helt annat sätt att tolka de tre korten är att den som korten har budskap till satsar mycket på jobb eller karriär, eller utbildning och är duktig och ambitiös och detta kommer att ge bra resultat. I en framtid om två år, ungefär, kommer de att ge resultat i bra ekonomi, bra boende, trygghet.

Den andra trekorts-läggningen har korten Pentagram 8, Riddare i Bägare och Stavar 6. Det är mycket positiva kort som talar om att här finns en person som är duktig och ambitiös, jobbar ihärdigt och troget och som snart kommer att träffa en bra relation, troligen en kärlek, annars en vän för livet och att jobbet och slitet kommer att löna sig och bli uppmärksammat och få belöning.

Den tredje trekorts-läggningen handlar om någon som är i en relation. En av de två i relationen är splittrad och vill så mycket och vet inte vad han eller hon vill. Den andra är uppgiven och är beredd att lämna relationen på grund av detta. Men om de är ärliga mot varandra, kan prata om det och kanske till och med skratta åt det – då kan de reda ut situationen.

Vilket kort från naturens andar talar till dig idag?

Vilken kort från naturens andar känner du har ett budskap åt dig idag? OBS Svaren kommer INTE i kommentar till var och en, alla bilders budskap kommer att finnas att läsas här ikväll söndag från kl 20.00.
Bild nummer 1 är längst upp till vänster och bild nummer sex är längst ner till höger.

Bild nummer 1 – Trickster är namnet på en karaktär i myter hos amerikansk ursprungsbefolkning. Trickster är en lurig typ som inte följer några inrutade regler utan går sin egen väg. Trickster kan inte placeras i något särskilt fack, det är en fri själ, varken ond eller god utan gör som den känner. Kortet uppmanar till att inte dela in människor, händelser och saker i svart eller vitt. Allt är inte vad det kan verka, allt är inte vad det ser ut som på ytan. Var öppen för att alla har både bättre och sämre sidor och vad som är bra och vad som är dåligt beror på omgivning, omständigheter och hur vi ser på saker och vad vi förväntar oss. En värld med färre kategorier och mer öppenhet för allas rätt att utvecklas, förändras och med insikten att inget är statiskt. Ingen bara är på ett visst sätt. Glöm det där uttrycket om att “Han är alltid sådan” eller “Det vet vi väl hurdan hon är”. Inget är bara på ett sätt och allt kan ses ur olika synvinklar.

Bild nummer 2 – Gathering your tribe. Kortet som talar om att samla ihop stammen. Det handlar om att komma ihåg att ensam inte alltid är stark. Det finns en styrka att hämta i att hålla ihop. Att bry sig om andra och låta dem bry sig, att ha omsorg om varandra och våga visa att man bryr sig och våga visa att man behöver de andra.
I en stam, i en grupp, i en familj, en vänskapsgrupp – ja överallt behöver vi varandra och vi behöver få vara olika. Strykan i stammen ligger i att få vara olika. Med din stam menas inte nödvändigtvis de som har samma nationalitet som du eller samma släkt, det är mycket vidare begrepp än så. De handlar om de som du känner att du hör ihop med. De som känner att de hör ihop med dig. Utan gränser.

Bild nummer 3 – Wounded healer. Du har förmågan att ge healing, det betyder inte nödvändigtvis healing i traditionell bemärkelse eller handpåläggning: det kan menas att ha förmågan att sprida helande och läkande energier, att ge stöd åt människor, att få dem att känna självförtroende. Även om du själv känner dig sårad, skadad och behöver läka har du fortfarande den fantastiska förmågan till medkänsla och att du bryr dig om människor, djur och natur. Se bara till att inte ge så mycket att du inte får läka själv. Ge dig själv tid att tänka, tid att känna, tid att bara vara. Tid att meditera, tid att vara med djur, tid att vara med människor som ger dig kärlek och vänskap.

Bild nummer 4 – Dream Traveler. Att släppa fri sina drömmar, att våga vara kreativ, att våga gå på känslan – är att befria sig själv. Våga tro på det du drömmer om. Inte bara drömmar när du sover utan lika mycket dina dagdrömmar, som är minst lika viktiga, ja rent av mer. Låt drömmarna flyga iväg och låt dig själv flyga med dem. Våga ta steg till att drömmarna ska bli sanna. Låt drömmarna flyga och dela med dig av drömmarna. Att drömma tillsammans är läkande och stärkande.

Bild nummer 5 – Eagle medicine. Örnen flyger högt och kan se helheten och samtidigt se små detaljer. Örnen är observant och vill och kan använda sin förmåga att se långt bort, att se småsaker och samtidigt de stora vyerna – till att göra världen bättre. Örnen använder sig förmåga till att hjälpa varelser att läka, hjälpa dem att växa i självförtroende, hjälpa dem att växa. Örnen är orädd och fri, ingen kan binda den, ingen kan fånga den.

Bild nummer 6 – Sacred mountain. Om du valde det här kortet behöver du tid för att vara i tystnad. Tid att lyssna på dig själv, tid att hitta din inre röst, din inre styrka. Tid att meditera. Tid att lyssna på naturen. Observera istället för att reagera eller agera. I tystnaden hittar du dig själv.
Alla behöver få vara i lugn och ro, i ensamhet ibland, borta från stress och larm och krav. Det är läkande att få dra sig undan, även om det bara handlar om att kunna dra sig undan i en park en liten stund på dagen. Ge dig själv vilostunder från larmet omkring dig.

Vilket kort berättar om dina relationer?

Vilket kort talar om hur du har det i dina relationer just nu?
Alla fem korten tillhör vattnets element som handlar om våra känslor relationer, om vänskap, solidaritet, kärlek och passion. Dessa kort hör också ihop med vår förmåga att skapa och uttrycka oss, vår kreativitet. Korten som hör till vattnets element talar ofta om personer som har förmåga att se under ytan, att se, känna och uppfatta på djupet. Karaktärer med stor förmåga att ge kärlek och känslor och att skapa. Det har då också en baksida: en tendens att ge ut för mycket och därför gå in i väggen, bli uttröttad. Den som hör till vattnets element måste lära sig att hålla livet i balans, att ha tid för enskildhet, till för att vara ensam och filosofera, tid med naturen, tid att meditera, tid att återhämta sig.

Bild nummer 1: Hajen symboliserar ärlighet, att vara rak och öppen, att säga som det är, att se saker som det är. Hajen gömmer sig inte, låtsas inte vara någon annan. Den som har hajens personlighet har en stor förmåga att vara sig själv. Den har stor energi att skapa och förmåga att avslöja sådant som andra försöker dölja.
Hajen är en av de ärligaste karaktärer som finns. När den mår dåligt kan den bli destruktiv. Det bästa sättet att komma i balans igen för en haj är att vara ärlig mot sig själv och att umgås med andra som är ärliga. Hajen vill inte vara i lögnaktiga miljöer.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till.

Bild nummer 2: Fisken är en karaktär som kan vara lite rastlös. Den har stor förmåga att anpassa sig till olika förhållanden och situationer. Den har lätt att ändra fokus, det är på både gott och ont. Det är bra att kunna släppa saker och snabbt gå vidare. Det kan vara lite brist på tålamod som baksidan.
Fisken är ofta en person som kan leva i nuet och följa med flödet, men det kan också betyda att den lätt släpper saker. På gott ochont.
När den inte är i balans ändrar den fokus för ofta och blir lätt distraherad. För att komma i balans för en fisk sätta upp små mål och se till att uppnå dem, då växer fisken självförtroende. Fisken vill ha tydliga mål och veta vad den är på väg och hur saker ligger till.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till.

Bild nummer 3 – Valen är en trygg fridfull karaktär som är klok, vis och alltid söker ännu djupare kunskap. En stabil karaktär som utstrålar hälsa och stabilitet. En karaktär som inte deppar för hinder i vägen, valen har hunnit komma över och klara av många utmaningar och svårigheter i sitt liv och blir inte uppgiven när ett hinder dyker upp
Valens energi är ofta sammanvävt med medkänla och bra förmåga att kommunicera. En karaktär vi kan lita på när alla andra verkar gått vilse.
Valen är lugn, stadig och djupt medkännande.
Om en val kommer ur balans blir den baktung, så där att den helst pratar om sådant som redan varit, om hur bra allt var förr.
För att få en val tillbaka i balans är medicinen att regelbundet ta hand om sig själv, visa omsorg mot sig själv.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till.

Bild nummer 4 – Sköldpaddan – har en uråldrig själ, fylld av visdom, trygg i sin själv och litar på andra och ger andra trygghetskänslor.
Sköldpaddan har en stark förbindelse både med vattnets element och jordens element. Det är därför både trygg och jordbunden, praktisk men andlig på samma gång.
Sköldpaddans personligheter har ofta stora kreativitet och konstnärlighet. Många författare och konstnärer har denna själen. Sköldpaddor kan se skönhet i allt och kan skapa av allt.
De har inte bråttom och behöver inte stå i rampljuset, de funderar och tänker och samlar visdom och kunskap för att visa upp vid senare tillfälle. Sköldpaddan får ofta människor att öppna sig och berätta om sitt livs historia, om sina inre tankar.
Sköldpaddan är fredlig, sprid frid och harmoni, är vänlig, produktiv och äventyrlig. När den inte mår bra tappar den tilltron och gömmer sig och gör ingenting. För att få den i balans: locka med ett äventyr.
Om du känt dig dragen till det här kortet kan det vara så att det talar om dig och din karaktär, men det kan också handla om vilken slags karaktär du just nu helst söker dig till eller hur du bemöter omgivningen just nu.

Bild nummer 5 – Bävern är den lojala, outtröttliga karaktären som arbetar hårt och målmedvetet för alla relationer och för hus och hem. Den sätter alltid familj och vänner i första hand.
Bävern sprider kärlek och entusiasm och är en riktig glädjespridare, alla blir glada över att se en bäver. Det är en karaktär som är beroende av nära och kära och som går att lita på.
Bävern är inte så ofta den som tar initiativ och startar projekt, däremot är bävern den som ihärdigt håller på och inte ger upp lätt. Om du känt dig dragen till det här kortet kan det betyda att du nu vill ha långsiktiga projekt i dina relationer. Att du vill ha relationer att lita på, praktiska och trogna. Eller så är det en beskrivning av din karaktär.
Bävern är också en glad och lycklig person som gillar att syssla med saker, att jobba och sköta om hus, hem, trädgård, djur, natur, barn, jobb … När en bäver inte är i balans är den utbränd, känner sig värdelös. För att få bävern i balans igen: se till att bävern får anstränga sig fysiskt eller ägna sig åt något ideellt arbete med att hjälpa andra.

Sex budskap

Nu har jag vänt på korten och budskapen kommer här. Det är korta budskap men du kan säkert själv sätta in det i din situation:

Bild nummer 1: You Are Safe – Du är trygg

Bild nummer 2: Decorate – Dekorera, gör tillvaron färgstark, gör vackert omkring dig

Bild nummer 3: Turn Back – Vänd om – när saker blir för trassligt och invecklat, vänd om och se på det från en annan synvinkel, sök vägen på nytt.

Bild nummer 4: Detox – Avgifta, behöver inte handlar om alkohol, dålig mat eller cigaretter eller droger, kan handla om tankar som förstör dig, oro som du ältar i onödan, relationer som förstör.

Bild nummer 5: Seek an Expert – vänd dig till en klok person. Var aldrig rädd för att fråga andra till råds eller be om hjälp när du kört fast. Bara du samtidigt lyssnar på din egen inre röst. Världen är till för att vi ska hjälpa varandra.

Bild nummer 6: Take no Offense – ta inte åt dig. När andra är sura, bittra, gnälliga – det beror oftast på dem själva. Låt inte deras bitterhet förstöra för dig.

Ett budskap från stora Arkanan inför nytt år

Ett budskap inför nya året. Vilket kort ur stora Arkanan i den klassiska tarot känner du talar till dig just nu? Stora Arkanan har med de stora livsfrågorna att göra och fokuserar främst på vår livsresa. Deras budskap är starka.
Korten är från vänster längst upp: Nummer 0 Narren, 1 Magikern, 2 Översteprästinnan, 3 Kejsarinnan, 4 Kejsaren, 5 Översteprästen, 6 De älskande, 7 Vagnen, 8 Styrka, 9 Eremiten, 10 Lyckans hjul, 11 Rättvisa, 12 Den hängde, 13 Döden, 14 Måttfullhet, 15 Djävulen, 16 Tornet, 17 Stjärnan, 18 Månen, 19 Solen, 20 Yttersta domen och 21 Världen.

0 Narren – Här är någon som har valmöjligheter. En oskuldsfull personlighet och någon som är redo för en ny början. Kanske rent av ganska ofta är redo för att hoppa på nya saker, ny relationer, nya jobb, nya intressen, nya resor.
Du har valt kortet för att du är redo för något nytt. Kortet manar dig till att innan du tar nästa steg: se till att du står stadigt med fötterna. Om det finns riskelement eller om du tvekar: känn efter ordentligt innan du kastar försiktigheten överbord.
Kortet kan dock också betyda att du känt dig begränsad ett tag, som om du fastnat i gamla hjulspår och då är tiden kommen att du tar steget ut ur komfortzonen och börjar se dig om efter nya möjligheter.
En sak är säker: när du känt dig dragen till  kortet Narren är du redo för förändring. Se bara till att ta dig lite tid att väga fördelarna mot nackdelarna innan du tar språnget ut i det okända. Kom ihåg att det nu väntar en fast full av nya möjligheter och äventyr.

 1. Magikern – nu talar vi om handling och kompetens. Har du känt dig dragen till det är kortet då har du både andlig och jordisk balans.
  Om du söker förändring kan Magikern hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Längtan att handla istället för att bara tänka på dina idéer känns tydligt nu.
  Fokusera på målet och låt dig inte distraheras av slumpmässiga möjligheter som bara förvillar. Ta aktiva steg mot det du vill förverkliga. Lita på din intuition och låt din inre energi flöda.
 2. Översteprästinnan – intuition, visdom, kunskap. Vår största gåva i livet är vår intuition, vår inre röst. Om du känt dig dragen till det här kortet betyder det nog att du borde lyssna mer på din inre röst. Du vet egentligen oftast inom dig var du vill göra.
  Kortet uppmanar också att lita på dig själv. Kanske låter du andra manipulera dig. Ibland kanske du inte vågar säga vad du tänker, känner och tycker. Fundera på varför du har svårt att visa din oro eller ilska.
  Försök växa med din intuition och varför inte börja meditera en stund varje dag? Några minuter kan du väl hinna? Lita på dig själv och lär dig lyssna på din inre röst. Kanske gå med i en grupp med andra som är intresserade av andliga frågor?
 3. Kejsarinnan – ett kort som utstrålar vänlighet, moderlighet, kreativitet. Korten talar om överflöd, om skönhet och utveckling. Om en personlighet som gör allt hon kan för att skapa fridfulla, kärleksfulla miljöer. En moderlig karaktär som gärna delar med sig av sina råd, men se upp att inte vara för omhändertagande, för överbeskyddande.
  Se också upp med att inte ditt stöd misstolkas och andra blir beroende av dig och lastar över sina problem på dig.
  En modersfigur som uppskattar det goda i livet och som kan njuta av de enkla och se skönheten i de små sakerna och framför allt att älska och vara älskad.
 4. Kejsaren – ett kort som utstrålar auktoritet, stabilitet, struktur och råd.
  Kortet dyker upp för att du söker Kejsarens råd nu eller i en nära framtid. En klok figur som utstrålar auktoritet och kan vad hen pratar om.
  Om du befinner dig i en situation där du brottas med en auktoritet kan kortet påminna dig om din egen kraft. Om du har på fötterna kan du stå för dig och din syn och vad du vet, tänker och tycker.
  Om du valt det här kortet kan det betyda att du nu behöver få ordning på ditt liv. Rensa bort onödigt skräp, både fysiskt och emotionellt.
  Bygg på en stabil grund.
 5. Översteprästen – andlighet, religion och tradition. Du känner förmodligen en längtan efter att bli en del av något som känner mer tillfredsställande. Du befinner dig i ett andligt välskäl i livet och nya möjligheter till inre utveckling kommer att dyka upp i din väg. Lita på din intuition och umgås med likasinnade för att utvecklas och lära dig nya saker.
  Lyssna på dina lärare och dem som redan befinner sig på den andliga vägen. Ta det du behöver från dem och hoppa över det som inte känns rätt. Lita på din inre röst.
 6. De älskande – kortet som utstrålar kärlek, harmoni och enhet.
  Kortet talar om att kärlek är i fokus. Har du en relation kan den nu fördjupas. Längtar du efter ett kärleksförhållande är han eller hon inte långt borta. Det kan också handla om något annat du känner starkt för, ett projekt eller jobb – och som det ser bra ut för.
 7. Vagnen – nu talar vi om en person som kan ha svårt att ta beslut men när han eller hon tagit beslut genomför han/hon vad som ska göras och kör på stadigt och målmedvetet. Kortet kan dyka upp för att du varit i en period av osäkerhet och kanske tyckt att livet motarbetar dig. Försök se saker i dess rätta proportioner och ta itu med vad som behöver tas itu  sedan kan du se att allt flyter på med lätthet.
  Behåll lugnet och låt inte känslorna ta överhanden.
 8. Styrka – ett kort som handlar om inre styrka, disciplin och mod.
  Att ha styrka betyder inte bara att vara stark utan att kunna hantera styrkan på rätt nivå. Att veta när det är bäst att vara mjuk och när det är bäst att möta något med aggressivitet eller motstånd. När kortet dyker upp är det ofta för att påminna om att fråga sig hur mycket kraft de olika situationerna behövs. Och för att påminna om att du är mycket starkare än du själv tror och förstår.
  Ofta dyker kortet upp när någon tycker sig ha hamnat i jobbiga situationer som ligger bortom hans eller hennes kontroll. Förmodligen är du på väg ut ur denna utmanande situation.
  Allt förändras inte över en natt. Ta ett steg i taget. Du är stark nog för att möta också det du fruktar och är rädd för.
  Människor ser dig som stark och beundrar dig mer än du själv förstår.
 9. Eremiten – ett kort som talar om visdom, förmåga att vara ensam, avskildhet, meditation.
  Det är dags för att reflektera över saker, dags att söka inre frid och våga vara i tystnad. Att tänka efter och hitta inre kunskap.
  Har vardagslivets stress känts mer och mer besvärande? Ge dig själv pauser från stress och jäkt och krav: promenader, kontemplation, sitta i lugn och ro och filosofera framför ett stearinljus.
  Har du viktiga beslut att fakta? Låt besluten växa fram, mogna fram. Ta den tid du behöver för att bestämma dig.
  Har du tagit på dig för mycket av göra? Kanske kan du ta lite ledigt eller åtminstone små stunder av inre reflektion. Du har en stark längtan nu att fördjupa dig i kunskap, visdom och att låta din inre röst växa och lära dig lyssna på den.
 10. Lyckans hjul – ofta betyder det tur men framför allt snabb förändring, Ofta har det med ekonomi att göra och en positiv händelsekedja. Men glöm inte att lika snabbt som hjulet kan snurra åt ett håll kan det snurra år andra hållet.
  Alla fyra elementen är med på kortet så det brukar handla om framgång för helheten.  När lyckans hjul snurrar är det ofta bra att våga följa instinktiva ingivelser.
 11. Rättvisa – ett kort som talar om balans, rättvisa och sanning. En viktig del av rättvisan är sanningen. Håll dig till den och våga säga den, våga stå för den.  Känner du att du varit utsatt för orättvisor eller är du inblandad i en konflikt? Försäkra dig om att dina fakta stämmer. Se till att du vet var du står. Kortet rättvisa handlar också om balans och manar till att se till att ha balans i livet, lagom med jobb och ha ledigt och vila och motionera, äta balanserat, ge sig själv tid, delegera saker som måste göras och inte ta på sig själv för mycket.
 12. Den hängde – kortet som talar om martyrskap och befrielse. Stångar du dig blodig mot en vägg? Kortet uppmanar till att titta på situationen från en ny vinkel. Inget är bara svart eller vitt. Finns det något annat perspektiv? Kan du tänka dig att kompromissa?
  Kortet kan dyka upp för att påminna om att sluta hänga och istället handla och ta itu med situationen. Se också upp med att inte bli martyr. Det är ofta svårt att åstadkomma något genom att bara sitta still. Kortet kan också uppmana till att om det verkligen inte finns något att göra åt situationen: släpp den och gå vidare.
 13. Döden  – förändring, nystart, transformation. Ett av  lekens skrämmande kort handlar inte om fysisk död utan om att något har förändrats eller är på väg att förändras. En förändring betyder oftast något bra, åtminstone efter ett tag.
 14. Måttfullhet – läkning, tålamod, balans. Kortet som uppmanar till att inte kasta sig med huvudet före utan känna sig för, ta reda på mer fakta före beslut. Ett kort som talar om hitta balans i livet mellan aktivitet och vila, att ge sig själv tid att läka och finna ro och tillförsikt. Pröva att sätta dig själv överst på listan över viktiga personer och träna dig i att säga nej till dem som vill utnyttja ditt goda hjärta.
 15. Djävulen – slaveri, fångenskap, materialism. Kortet som talar om att någon är fast i något, kanske i det materiella, kanske fast i jobb och karriär, arbetsnarkoman, eller i droger eller alkohol. Eller något annat som binder fast människor.
  Kanske ett jobb som gör livet outhärdligt. Ett kort som uppmanar till att våga lämna något som inte är bra alls. Kanske är det någon i din närhet som dominerar dina tankar och handlingar?
 16. Tornet – utmaningar. Något har hänt snabbt och med stora konsekvenser. Tornet som faller har inte byggts på stabil grund. Kortet påminner om att bygga relationer och annat i livet på stadig grund. Har du rusat in hals över huvud i en situation? Är det en bomb som väntar på att brisera? Ofta är förändringar ändå bra, det visar sig vara renande och gör att vi kan bygga något nytt på bättre grund. Kortet uppmanar till att inte sticka huvudet i sanden. Ibland behöver torn rasa för att något nytt ska kunna byggas.
 17. Stjärnan – inspiration, hopp, möjligheter. Det är dags att släppa taget om gammalt bagage och välkomna den nya dagen. Lev med flödet, lyssna på din inre röst. Du är på väg in i en inspirerande period i livet. Nya idéer kan förverkligas. En kreativ mjuk period är på väg. Det är dags för dig att ta emot universums överflöd.
 18. Månen – känslor, förvirring, svek, illusioner. Se upp för svek och välj noga vem du delar dina hemligheter med. Alla är inte så lojala som de vill verka.
  Du är i en period där du har stark intuition. Det gör att dina känslor blir starka. Kanske ger det dig överdriven oro. Att ha stark inre röst och instinkter är en styrka men kanske göra att du känner för mycket. Meditera gärna, det hjälper dig att få balans och att följa flödet. Det är en tid då det är dags att lämna negativa känslor. Under månens inflytande kommer ofta många dolda sanningar fram. Det är en tid för inre reflektion, för att växa medialt men också för att våga se saker som de är och se igenom illusioner och vara medveten om att svekfulla personer kan finnas också i de finaste sammanhang. Lita på din inre röst.
 19. Solen – kärlek, harmoni, lycka. Kortet som utstrålar lycka. En bra period för att reda ut gamla fnurror. Kortet kan betyda sol rent bokstavligt också: en resa till solen kan vara på väg.
  Om du planerat saker är det en bra tid att genomföra dem nu. Solens energi ger fart.
 20. Yttersta domen – genombrott, tillit, transformation. Har du haft det jobbigt och gått igenom en svår, ansträngande tid kan du se fram emot  att det kommer att vända. Nu kommer genombrottet. Du är redo för en nystart.
 21. Världen – fullbordan, förändring, rörelse. Lösa trådar börjar knytas ihop och nya möjligheter är på väg. Du är på väg in i en del i ditt liv där det finns mycket att se fram emot. En bra och och överflödande period är på väg. Följ flödet. Känn tillit.

Vilket änglakort har ett budskap till?

Vilken änglakort har ett budskap till dig idag. Bild nummer 1 är längst upp till vänster och bild nummer 6 längst ner till höger.

Bild nummer 1: Du kan se fram emot en tid då du har människor du kan lita på i din närhet. Människor som är kloka och visa och kan ge goda råd från sitt hjärta. Kortet kan också förmedla att du är en sådan person. Engagera dig gärna i något som hjälper människor.
Se dig omkring, där finns nog en vänlig själ som är trygg och tycker mycket om dig och gärna står vid din sida. Det är en person som båda kan visa känslor och är balanserad och kan förena logik med känslor.
Om du har något du drömmer om att göra – då kan det vara rätt tid för det nu – livet ser ut att vara på väg till en bra balans mellan aktivitet och vila, mellan jobb och fritid och en bra tid för att fördjupa relationer, det handlar inte om bara om kärleksrelationer utan vänskap och familj och kollegor.

Bild nummer 2: Du är duktig på ditt arbete och har arbetat hårt och noggrant. Det är en tid nu då du kommer att uppleva att du får lön och framgång efter allt du satsat. Det är en bra tid för dig att lära dig nytt, att utvecklas. Och ta vara på att du har talang för att gå på djupet med det du studerar eller tar dig för.

Bild nummer 3: Om du har tålamod kommer du att se att det går bra med det du tar dig för. Speciellt sådant som har med det materiella och ekonomi ser ut att komma med goda nyheter. Det är också en tid då du kan satsa på något nytt som du länge drömt om. Något du tyckt verkar för utmanande: nu är det rätt energier omkring för att du ska kunna förverkliga det. Ta ett steg i taget. Det är så alla berg besegras. Ett steg i taget.

Bild nummer 4: Nu är det en tid då du kommer att uppleva hur dina andliga förmågor (det mediala, healing, visdom, medkänsla, fantasi) kommer att utvecklas, växa och fördjupas. Släpp rädslor som stoppar och hindrar dig.

Bild nummer 5: Stå upp för rättvisan, kämpa för det du vet är rätt. Var inte rädd för att säga vad du tänker och tycker. Oavsett om det är du som är orättvist behandlad eller andra eller om du har ett stort engagemang för djur, natur, klimat. Stå upp för det du tror på.

Bild nummer 6: Tid för eftertanke. Tid för reflektion. Sträva efter balans nu. För samarbete, kompromisser och diplomati. Att lyssna och bli lyssna på. Tid för att ha tålamod och vänta till det blir rätt tid.

Vilket kort från vattnets element talar till dig just nu?

Vilket kort talar till dig idag? Dessa sex kort hör alla till vattnets element och handlar om relationer. Vilket kort berättar om dig och dina relationer just nu?
Bild nummer 1, längst upp till vänster är sjöstjärnan. Bild nummer 2, i mitten upptill är grodan, bild nummer 3, längst upp till höger är bläckfisken.
Bild nummer 4, längst ner till vänster är svanen. Bild nummer 5, i mitten längst ner är uttern och bild nummer 6, längst ner till höger är hajen.

Bild nummer 1: En sjöstjärna har en naturlig och odiskutabel skönhet. Vem kan motstå en sjöstjärna? Den är också ofta kretiv och har stor skaparförmåga. Om du dras till detta kort kan det vara en beskrivning av din karaktär men också en beskrivning av vad du dras till i relationer. Det behöver inte nödvändigtvis handla om kärleksrelationer, det kan handla om vänskap och familj också. Sjöstjärnan är vacker, lockande men kan vara grund och ytlig.
Problemet för en sjöstjärna är att den fått uppmärksamhet så länge för hur den ser ut och den har blivit så beroende av vad andra tänker och tycker om den att den kan ha tappat bort sin inre röst. Om du valt det här kortet kan det vara ett budskap till dig att inte låta ytan dra dig utan lyssna på det inre, på din inre visdom. Och fundera på vilka av dina drömmar du satt t sidan för att passa andras åsikter. Sök styrkan i dig själv.

Bild nummer 2: Grodan – Grodan är en själ som hör tätt ihop med förmågan att visa känslor, att visa kärlek och medkänsla. Grodan är en symbol för helande energi. Grodan har en enorm förmåga att sprida läkande glädje och kraft. Men därför har den också en risk att ge för mycket så den blir utarbetad, går in i väggen. En groda måste lära sig att ge sig själv tid för återhämtning, ge sig själv healing genom att dra sig tillbaka, läsa, träffa människor som är kärleksfulla. Att du drogs till det här korten kan betyda att detta är din karaktär – men det kan också betyda att du dras till denna typ av själ. Och förstås vet vi ju att grodan kan se enkel ut men döljer en prins eller prinsessa, en påminnelse om att de vackraste själarna inte på ytan ser ut som kungar eller drottningar.

Bild nummer 3: En bläckfisk har lätt att acceptera människor och möter smidigt olika människotyper och har sällan fördomar, är öppen för människors olikheter. En bläckfisk har lätt att knyta olika kontakter och vänskapsband men får se upp att inte bli dränerad när hen blir alltför utnyttjad av en del på grund av sin stora värme och medkänsla. Ibland kan en bläckfisk må bra av att inte tacka ja till alla vänskapsrelationer utan att ge sig själv lite tid för sig själv också. En bläckfisk är intelligent, intresserad av människor och har lätt för att bli engagerad i människor.

Bild nummer 4: En svan är kreativ i sin natur och kan skapa utan ansträngningar, den har en elegant kraft och är bra på att känna in saker och ting, känna in människor, känslor, situationer. I hinduisk mytologi är svaen gudinnan för språk, kreativitet och konst. Den som har svanens själ i sin är elegant, graciös och kan skriva, kan känna in saker, kan förstå saker intuitivt och är bra på att fundera och hitta svar. Svanen har stark healingförmåga men den ger inte ut detta hur som helst. Den uppskattar att möta människor en och en, att ge och få full uppmärksamhet. När en svan inte mår bra blir den lättretad och irriterad. Det bästa sättet för en svan att komma i balans är att få vara ensam en stund och gärna skriva.

Bild nummer 5: Uttern – Uttern är en lekfull själ med stor förmåga att hitta glädje i livet också bland de små enkla sakerna. En själ med förmåga att vara nöjd och sprida entusiasm och kärlek och tillgivenhet. Utterns kort är ett välsignat kort, den talar om en själ som inte kräver något för sig själv utan ger och delar med sig av känslor, stöd, glädje, tillgivenhet. Uttern lägger inte tid på att grubbla och se mörkret eller hinder. Den leker sig fram med glädje. Att du drogs till detta kort kan betyda att detta är din personlighet, men det kan också betyda att det är den personlighet som du dras till och/eller passar bäst tillsammans med som vän eller kärleksrelation. Kortet ställer också frågan: om du känner att du har långt till att kunna vara nöjd med livets enkla nöjen: känn efter hur du kan hitta den känslan. Den är möjlig.

Bild nummer 6: Hajen – Ärlig, förmågan att se saker som de är och säga som det är, har förmågan att se sakers rätta natur och se de underliggande drifterna och krafterna bakom saker. En haj är bara farlig för den som ser den som farlig. Hajen har en förmåga att hålla sig dold under ytan. Korten dyker ofta upp när det är dags att säga som saker är, när det är tid för att vara ärlig och våga se saker som de är och säga som det är och inte låtsas att saker som är fel inte är fel. Sanningen kommer ändå fram till slut och det är alltid bättre att veta sanningen. Att du känt dig dragen till det här kortet kan betyda att det är dags för dig att våga visa vem du är och säga vad du tycker och tänker. Eller så kan det betyda att du ofta dras till människor som är lite mystiska och inte riktigt visar vem de är förrän efter en lång tid.

Budskap från Stavar 5

Stavar 5

Fem personer slåss med stavar, men det syns att det inte slåss särskilt allvarligt. Det är ganska lättsamt, två håller bara i sin stav med en hand.

Det är ett kort som har en plats dessa dagar då julen närmar sig. Många har mycket att göra och då kan det lätt bli en del tjafs och gnäll på jobb och i sådana sammanhang.

Kortet vill ofta råda till att inte ta detta gnäll på så stort allvar. Låt det flöda över, gå inte in i djupa konflikter. Vissa strider är bättre att bara låta dem blåsa förbi utan att börja bråka tillbaka. En del kan faktiskt inte skada dig även om de som tjafsar försöker dra in dig i gnället.
Att bara blockera och glida undan någon som försöker attackera kan vara effektivt. Den som gnäller och tjafsar hittar snart nya mål att tjafsa med.
Antingen tjafsar de för att de just nu är stressade, känner sig pressade och jäktade – eller så är de personer som alltid måste tjafsa och hacka på omgivningen. Ge dem inte nöjet att hacka på dig. Du har en inre kärna, du har ett värde, du är en del av universum och ljuset. De kan inte skada dig på allvar.
Kortet tillhör Stavar och det brukar höra ihop med jobb, karriär, studier och sådant – och brukar oftast inte handla om tjafs med relationer.

Jesus uppmanade ju på sin tid att vända andra kinden till. Buddha talade om att ha medkänsla. Möt de som tjafsar med medkänsla med deras jäkt. Gå inte in i striderna.

Givetvis finns det situation där vi ska stå upp för vår rätt och där vi ska strida. Men detta kort talar inte om sådana situationer.
Att inte gå in i en strid är inte samma sak som att inte försvara sig. Att glida undan är ett försvar. Att inte slå tillbaka är ett försvar. För den som slår tillbaka sätter ofta fyr på striden, tjafset, konflikten. Vissa strider är helt enkelt inte värda besväret.

Vilket kort från Animal Spirit berättar om dig idag?

Vilket kort från Animal Spirit fångar dig och din personligt och ditt liv just nu? (Som vanligt: bara de som klarar att välja ETT kort och inte flera, får svar). Bild nummer 1, längst upp till vänster, är krokodilen. Bild nummer två är buffeln. Bild nummer tre är längst upp till höger: gasellen. Bild nummer fyra är längst ner till vänster: kråkan och bild nummer 5 är sjöormen, längst ner till höger.


Bild nummer 1 – krokodilen tillhör vattnets element. Det hör ihop med vårt känslomässiga liv, med relationer, vänskap, familj och kärlek. Något som är i fokus för många i december när julen närmar sig, oavsett om vi har en stor släkt och familj eller är ensamma. Det är många känslor som väcks till liv kring jul. En del har förlorat någon älskad familjemedlem eller vän och julen blir svår för då blir det så tydligt att någon fattas. Så mycket känslor far runt i de flesta dessa dagar och har du valt krokodilen känner du säkert igen dig i det.
När kortet krokodilen dyker upp är det ofta för att påminna oss om att sta ett steg tillbaka från den hektiska omvärldens krav. Släpp kraven. Om du är ensam kanske du kan tänka på att du slipper onödig stress och jäkt. Om du har för många krav från andra: låt dem sköta det som de kräver. 
Krokodilens budskap är: vänta, avvakta. Om du har stora beslut som ska tas, då är inte jäktets tid den rätta. Släpp kraven på beslut och låt det mogna fram. Ta det lugnt och avvakta som en krokodil. 
En krokodil är för smart för att falla för stress och jäkt. Krokodilen är en vis själ, som har tålamod och kan vänta i tystnad. Observera, var medveten om vad som händer och se hur din energi fylls på. 
Se till att få den vila du behöver med jämna mellanrum. Vila ger hälsa.

Bild nummer 2 – Buffeln tillhör det jordbundna elementet. Det hör ihop med materiella saker som ekonomi, boende och trygghet. Det är inte konstigt att många känner sig dragen till ett sådant kort i veckorna före jul i Sverige. Då brukar dessa frågor vara i fokus: många ska köpa julklappar, fixa hemma och det brukar vara en hel del med jobbet eller studier dessa veckor. 
Buffeln är ett storartat djur som gav den amerikanska urbefolkningen mycket mat och skinn.  Den som känner sig dragen till detta kort är en person som tar mycket ansvar för familj, släkt, vänner, arbete och studier, en person som sköter att allt fungerar. En stark person som trivs med sin hjord, med de själar som står den nära. 
Buffeln är en själ som står med båda fötterna på jorden, väl grundad i det jordiska men den är samtidigt mycket spirituell, andligt begåvad, en förtroendeingivande själ. Den har förmågan att se hur det jordiska och det andliga hör ihop, att det är två sidor av samma mynt.
Buffeln har också en fantastisk förmåga att komma tillbaka efter motgångar, den ger sig inte utan hittar tillbaka till livets glädjeämnen. Om du känt dig dragen till detta kort vill universum ge dig en hälsning att inte låta stressen ta över för mycket. Andas och ta pauser där naturen och stillheten och ditt inre kan tala till dig. Njut av att finnas till.

Bild nummer 3 – gasellen tillhör eldens element. Det hör ihop med ambition, strävanden, jobb och studier. Inte så konstigt nu i veckorna före jul. Det är ofta mycket att göra på jobb och i skolor och universitet dessa dagar. 
Den som dras till detta kort är en flitig person som är snabb i tanke och får saker gjorda. 
Gasellen är en själ som är mycket duktig och klok, en medveten själ som gör saker på ett vackert och behagligt sätt, en kreativ och fantasifull person, snabb i tanken och snabb att visa känslor. Gasellen är en uppmärksam person och med mycket kreativa talanger. 
Gasellen är snabb men också ganska försvarslös och skyddar sig bäst genom att hålla sig undan från farliga rovdjur. Ge dig själv ro från personer som du vet inte är bra för sig. Låt din gasellsjäl få njuta av lugn och ro med andra vackra själar. 

Bild nummer 4 – kråkan tillhör luftens element. Det hör ihop med tankar, drömmar, idéer, filosofier, ideologier och visioner. Om du dras till detta kort är du säkert engagerad i klimat- och miljöfrågor och om hur samhället och världen kan förbättras. Du är en själ som bryr dig om människor, natur och djur. 
Kråkan är en speciell själ med mycket stark andlighet, kreativ och uppmärksam. Den ser saker och förstår saker. 
Kråkans själ dras till det som andra kallar övernaturligt men som kråkan vet är naturligt, fast bara för den som är öppen med sina sinnen och kan uppfatta vad inte alla uppfattar. 
Kråkan har mycket stark medial kraft och förmåga och den kan se och förstå både det förflutna, nuet och framtiden. 
Kråkans kort vill också ge rådet att ta denna förmåga med balans: ge inte för mycket hela tiden, ge dig själv mycket tid år att träffa vänner som ger dig glädje, studera och fördjupa dig, är bra mat, motioner, promenera, var i naturen. Meditera helst dagligen.

Bild nummer 5 – sjöormen är ett mytiskt djur från fantasins värld. Att du valt det betyder att du nu är inne i en period då du har en stark dragning och längtan till din andliga utveckling. 
Sjöormen hör ihop med förmågan att uttrycka sig. Antingen vill kortet säga att du är bra på det eller att du har mer förmåga att utveckla din förmåga att uttrycka dig än du själv inser.  Oavsett om det handlar om att uttrycka känslor, sensualitet eller kreativitet så finns längtar och förmåga där. 
Sjöormen har också en stark helande energi, Kreativitet och att uttrycka saker hör ihop med healing. 
Kortet vill också påminna dig om att låta dina sår läka och att komma ihop att ge dig själv kärlek och omtanke. Ha omsorg om dig själv. 
Kanske har du inte lyckats ta dig från en grumlig omgivning och därför har omgivningen inte sett din enorma potential. Men den finns, dina krafter finns. Universum sluter sig som en stor famn omkring dig och vill ge dig stöd på vägen.