Budskap – kring tre kort

Tre bilder från tre olika lekar, vilken dras du till?

Längst till vänster är kortet White Buffalo från orakelleken Native Spirit.

White Buffalo, bild nummer ett, längst till vänster, talar om en vit buffel som i de nordamerikanska ursprungsbefolkningens myter kommer för att ge kraft åt de som varit ur balans.
Om du känner dig dragen till detta kort beror det på att nu flödar energi in i dig. Du utstrålar trygghet och kan sprida harmoni, läkekraft och visa råd. Det kan komma situationer där du måste stå upp för andra, för att skydda dem. Du kan det för du har stor visdom och mycket andlig kraft.
Om du utvalts av detta kort kan du känna dig stolt. Du är en kanal för att sprida universums ljus, kraft och kärlek.
Kortet uppmanar dig att meditera och i ditt inre se en vit buffel och känn hur dess ande talar till dig och berör dig.
Kortet kommer från orakelleken Native Spirit och talar till dig från naturens kraft. Ge dig själv tid i naturens närhet, du och naturen har ett samband och dess andar talar till dig.

Lejonet, på bild nummer två, hör till eldens element. Det har med ambition och drivkraft att göra, att vara engagerad i sitt arbete, att få saker gjorde.
Lejonet är eldelementets mästare. Lejonet är arbetsam men har också mycket tålamod, är en bra ledare och inspirerar ofta andra även om en del blev störda av lejonets energi. Lejonet respekteras av många men släpper inte in många nära inpå livet.
Ett lejon har stort intresse för och förmåga att utveckla sina andliga förmågor och engagerad i att utveckla sig personligt.
Lejonet har en stor förmåga att spara sina krafter, att balansera kraft och energi och när detta kort dyker upp är det en påminnelse om att alla kan hitta lejonets förmågor inom sig. Lyssna på din inre röst och våga gå vägen som leder till självkännedom och utveckling av din andliga kapacitet. Låt din intuition växa och våga ha tålamod.

Bild nummer 3: eremitens budskap är att ge dig själv tid till meditation, läs böcker om andlighet och mediumskap och lyssna på duktiga andliga lärare och framför allt lyssna på din egen inre röst, din intuition. Låt din andliga utveckling växa.