Lilla Arkanan

23jun - av Rose - 1 - i Tarotskola
Bägare: kung, drottning, ess, page och riddare

Lilla Arkanan innehåller 56 kort som är indelade i fyra sviter: Bägare, Stavar, Svärd och Pentagram.
Lilla Arkanan tar upp praktiska vardagsfrågor.

Varje svit består av 14 kort: tio numrerade från ett (ess) till tio och fyra hovkort: page (i en del lekar prinsessa), riddare (i en del lekar prins), drottning (ibland dam) och kung.

Om en av sviterna inte finns med alls då du gör en läggning kan det betyda att den som läggningen handlar om har brist på den energin. Det tyder på att det är något som behöver åtgärdas för att ha balans i livet.

Bägare
Bägare hör ihop med elementet vatten och tar upp frågor som rör känslor, som kärleksliv, familj och relationer.

Bägare: 1-10
Stavar: kung, drottning, ess, page och riddare
Stavar: 1 till 10

Stavar
Stavar hör ihop med elementet eld (ande) och har med frågor kring ambition, drivkraft och arbetsliv att göra.

Svärd: kung, drottning, ess, page och riddare
Svärd: 1 – 10

Svärd
Svärd hör ihop elementet luft och tar upp frågor kring tankar, idéer, konflikter och strävanden.

Pentagram: kung, drottning, ess, page och riddare
Pentagram 1-10

Pentagram
Pentagram hör ihop med elementet jord, det fysiska, och tar upp jordiska frågor som pengar, bostaden och olika materiella aspekter.


Om pentagram dominerar en läggning kan det betyda att frågaren behöver vara mer flexibel för att hitta lösningar.
Om svärd dominerar läggningen kan det indikera att frågaren tänker för mycket och inte omsätter det i handlingar.
Om stavar dominerar kan det betyda att frågaren lägger ned för mycket energi på fel områden.
Om bägare dominerar låter frågaren sina känslor fördunkla omdömet.

En reaktion till “Lilla Arkanan”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.