Tarotskola: Riddare i Pentagram

12nov - av Rose - 0 - i Spiritualism

Riddare i Pentagram: På kortet ser vi en riddare som sitter på en kraftig arbetshäst som står stilla. De tittar ut över stora fält som ser ut att vara ofruktsamma, obearbetade, oplöjda. Riddaren sitter nog och funderar på vad han ska ta itu med. Himlen är klar, inte ett moln syns.

Kortet brukar tolkas med ord som att här är någon som är metodiska, en uthållig arbetsmyra. Kortet förmedlar inte någon känsla av äventyrlighet. Det handlar om att ta noggranna beslut, att vara logisk och konsekvent. Att ta alla aspekter i beaktande före beslut. Det är samtidigt en liten varning: låt inte processen för att ta beslut ta så lång tid att ögonblicket, möjligheten, går förbi.

Den som är noggrann och mycket planerande har förstås mindre av spontanitet och lekfullhet. Riddare i Pentagram är en allvarlig personlighet. Ofta någon som beter sig mycket vuxnare än åldern brukar innebära.

Om kortet dyker upp i en läggning för någon som har dålig ekonomi säger kortet att situationen går att förändra: men det krävs hårt arbete och att vara ihärdig.

Om kortet dyker upp hos någon som har god ekonomi kan kortet råda till att inte vara alltför snål, att inte hålla i pengarna för mycket utan att låta dem arbeta, att omsätta dem.

Kortet talar också om att detta är en person som har mycket ansvar och är bra på att ta ansvar. Att det är en person som börjar växa in i att ha självförtroende, vilket är bra.

Pentagram hör ihop med jordelementet som har med det fysiska, det materiella att göra. Pentagramkorten hör ihop med det jordiska som frågor om pengar, trygghet och boende.

Upp-och-ner-vänt brukar kortet tala om tristess, att känna sig som att saker fastnat i livet, om förlorat intresse.

Kom ihåg:
Korten har inte någon statisk betydelse. Vad korten betyder påverkas av var i en läggning de kommer upp, vilka kort som finns omkring kortet och också vad den som ska tyda korten känner intuitivt.

Lilla Arkanan innehåller 56 kort som är indelade i fyra sviter: Bägare, Stavar, Svärd och Pentagram.
Lilla Arkanan tar upp praktiska vardagsfrågor.

Varje svit består av 14 kort: tio numrerade från ett (ess) till tio och fyra hovkort: page (i en del lekar prinsessa), riddare (i en del lekar prins), drottning (ibland dam) och kung.

Andra kort:
Page i Pentagram
Hovkorten i Stavar
Hovkorten i Svärd
Stora Arkanan